Nieuwe huizen en een park voor De Eendracht Appingedam

De gemeente Appingedam start met de sanering van het fabrieksterrein van De Eendracht. Op het terrein van de voormalige kartonfabriek komen straks woningen en een park. De gemeente Appingedam kocht in de zomer van 2008 de fabriek voor 1,5 miljoen in nauw overleg met de provincie. De provincie ondersteunt de gemeente bij de sanering en herontwikkeling en stelt een bedrag van maximaal 5 miljoen euro beschikbaar voor bodemsanering.

Overeenkomst gemeente Appingedam en provincie Groningen

Voor het werk aan De Eendracht is een overeenkomst opgesteld. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen de provincie en de gemeente over de aanpak van de bodemsanering en de herontwikkeling van het terrein. De overeenkomst wordt vrijdag 19 februari ondertekend door gedeputeerde Rudy Slager en wethouder Annalies Usmany-Dalinga.

Bouw van huizen en een park

De gemeente Appingedam zorgt voor de bodemsanering van het terrein zodat het geschikt is om er huizen te bouwen. De rest van het terrein wordt ingericht als park. Het werk wordt in fasen uitgevoerd binnen een termijn van ongeveer 13 jaar. De bedoeling is dat in 2023 het terrein volledig zal zijn ingericht.