Nieuwe hoogspanningslijn Eemshaven gecombineerd met bestaande lijn

Er komt een nieuwe hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt (kV) vanuit de Eemshaven. Deze is nodig om te zorgen voor voldoende afvoercapaciteit voor elektriciteit die in de Eemshaven wordt opgewekt of terechtkomt. De nieuwe verbinding wordt zoveel mogelijk gecombineerd met de al bestaande verbinding van 220 kilovolt. Dat betekent dat beide verbindingen langs één route en in één constructie worden gecombineerd. Zodra de nieuwe verbinding van 380 kilovolt geplaatst is, verdwijnt de oude van 220 kilovolt. De provincie Groningen heeft bij het ministerie van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw aangedrongen op deze combinatie en is blij met de keuze.

 

Er komt een nieuwe hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt (kV) vanuit de Eemshaven. Deze is nodig om te zorgen voor voldoende afvoercapaciteit voor elektriciteit die in de Eemshaven wordt opgewekt of terechtkomt. De nieuwe verbinding wordt zoveel mogelijk gecombineerd met de al bestaande verbinding van 220 kilovolt. Dat betekent dat beide verbindingen langs één route en in één constructie worden gecombineerd. Zodra de nieuwe verbinding van 380 kilovolt geplaatst is, verdwijnt de oude van 220 kilovolt. De provincie Groningen heeft bij het ministerie van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw aangedrongen op deze combinatie en is blij met de keuze. 

Verticale palen

De bestaande en nieuwe verbinding worden in zogeheten Wintrack-masten gehangen. Deze constructie bestaat uit twee slanke verticale palen van vijftig tot zestig meter hoog. Dit soort masten is minder zichtbaar in het landschap dan de bestaande zogenaamde vakwerkmasten. Bovendien verspreiden ze een minder breed veld aan elektromagnetische straling. Ter vergelijking: één kilovolt (1.000 volt) is vier keer de spanning die in huishoudens wordt gebruikt.

Tussen de Eemshaven en Diemen

Er vinden veel ontwikkelingen plaats in het Noorden, zoals de komst van nieuwe elektriciteitscentrales in de Eemshaven en een toename van duurzame energieproductie. Daarvoor is uitbreiding van het hoogspanningsnet nodig. Vanaf de Eemshaven moet een nieuwe lijn van 380 kilovolt naar Centraal-Nederland worden aangelegd. Het Rijk bereidt samen met landelijk netbeheerder TenneT de nieuwe verbinding planologisch voor.

Beste variant

De geplande verbinding loopt van de Eemshaven, via Vierverlaten en Burgum, naar Ens (Noordoostpolder). De aanleg kost TenneT naar schatting een miljard euro. Uit eerder onderzoek van de provincie in 2010 is naar voren gekomen dat zowel het over zee als het ondergronds aanleggen geen reële alternatieven zijn en dat de verbinding bovengronds moet worden aangelegd. De combinatie die nu is gekozen is daarbij, vanuit oogpunt van volksgezondheid, leefbaarheid en landschap, de beste variant.

Zodra alle procedures doorlopen zijn, start de bouw naar verwachting in 2014. In november 2012 zal het Rijk voorlichtingsbijeenkomsten organiseren.