Nieuwe gedeputeerden beëdigd tijdens Statenvergadering

De provincie Groningen heeft een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Eelco Eikenaar (SP), Patrick Brouns (CDA), Fleur Gräper-Van Koolwijk (D66), Henk Staghouwer (ChristenUnie) en Nienke Homan (GroenLinks) zijn op woensdag 29 april beëdigd als gedeputeerden. De eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is op dinsdag 11 mei.

De provincie Groningen heeft een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Eelco Eikenaar (SP), Patrick Brouns (CDA), Fleur Gräper-Van Koolwijk (D66), Henk Staghouwer (ChristenUnie) en Nienke Homan (GroenLinks) zijn op woensdag 29 april beëdigd als gedeputeerden. De eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is op dinsdag 11 mei.

Nieuwe gedeputeerden

Henk Staghouwer was de afgelopen twee jaar ook al lid van het college van Gedeputeerde Staten in de provincie Groningen. De overige vier beginnen voor het eerst aan een termijn als gedeputeerde. Eelco Eikenaar werkte hiervoor namens de SP-fractie in de Tweede Kamer als beleidsmedewerker. Patrick Brouns en Nienke Homan waren tijdens de Statenverkiezingen fractievoorzitter voor hun partij. Fleur Gräper-Van Koolwijk was voor haar beëdiging onder meer partijvoorzitter van D66. Op de persoonlijke pagina's van de gedeputeerden op de website is meer informatie te vinden, waaronder de portefeuilleverdeling.

De vijf nieuwe collegeleden werden al op donderdag 23 april gepresenteerd als kandidaat-gedeputeerden, samen met het collegeakkoord.

Drie Statenleden beëdigd

Tijdens de Statenvergadering werden ook drie Statenleden geïnstalleerd. Nu Patrick Brouns en Nienke Homan gedeputeerde zijn geworden, schuiven bij het CDA en GroenLinks Statenleden door. De lege plekken die binnen deze fracties ontstaan worden ingenomen door Jacob Klaas Star (CDA) en Hendri Meendering (GroenLinks). Het derde Statenlid dat beëdigd werd tijdens de vergadering was Ankie Voerman (Partij voor de Dieren). Daarmee is de tweede zetel van de Partij van de Dieren nu ook ingevuld.