Nieuwe enquête moet effecten project A7 Veilig duidelijk maken

Hoe veilig voelt u zich op de A7 tussen de Afsluitdijk en Bad Nieuweschans? De politie en Rijkswaterstaat roepen weggebruikers op om een nieuwe enquête in te vullen. Dat kan tot 9 januari 2014. Mensen die hun mening over de veiligheid op de A7 al eerder hebben gegeven kunnen dat nu opnieuw doen. Het project A7 Veilig ging precies twee jaar geleden van start. Het veiligheidsgevoel van deze winter wordt vergeleken met dat van twee jaar geleden om te bekijken welke effecten het project heeft gehad.

Hoe veilig voelt u zich op de A7 tussen de Afsluitdijk en Bad Nieuweschans? De politie en Rijkswaterstaat roepen weggebruikers op om een nieuwe enquête in te vullen. Dat kan tot 9 januari 2014. Mensen die hun mening over de veiligheid op de A7 al eerder hebben gegeven kunnen dat nu opnieuw doen. Het project A7 Veilig ging precies twee jaar geleden van start. Het veiligheidsgevoel van deze winter wordt vergeleken met dat van twee jaar geleden om te bekijken welke effecten het project heeft gehad.

Samenwerking

Sinds december 2011 werken Rijkswaterstaat, Politie, Openbaar Ministerie Noord-Nederland en de provincies Fryslân en Groningen samen aan een betere veiligheid en doorstroming op de A7. Het meest zichtbaar in de aanpak is het optreden van de politie, die vrijwel dagelijks aanwezig is op de snelweg. Rijkswaterstaat werkt ondertussen aan het onderhoud van de weg, voert kleine maatregelen uit en werkt aan een aantal grote projecten (Knooppunt Joure, Ring Zuid, aansluiting N33). De andere partijen geven daarnaast voorlichting over veilig rijgedrag.