Nieuwe broedlocaties voor Noordse sterns in Eemshaven

In het oostelijk deel van de Eemshaven komt een locatie waar Noordse sterns en andere beschermde vogelsoorten dit seizoen kunnen broeden. Er komt schelpenzand te liggen en een hek te staan, om vossen en andere jagers tegen te houden. De broedlocatie wordt ingericht door de provincie Groningen.

 

In het oostelijk deel van de Eemshaven komt een locatie waar Noordse sterns en andere beschermde vogelsoorten dit seizoen kunnen broeden. Er komt schelpenzand te liggen en een hek te staan, om vossen en andere jagers tegen te houden. De broedlocatie wordt ingericht door de provincie Groningen.

Ongemakkelijke situaties

De afgelopen jaren vestigden zich elk seizoen op het terrein van de transportbedrijven Sealane en Wagenborg in de Eemshaven een kolonie Noordse sterns. Die zorgde voor ongemakkelijke situaties, omdat broedende sterns hun eieren en jongen voortdurend beschermen. De vogels vielen werknemers en bezoekers, die vaak uit voorzorg al een helm kregen, van beide bedrijven aan. 

Verjagen

Wagenborg en Sealane krijgen de mogelijkheid om op alle locaties waar nog geen vogels broeden maatregelen toe te passen om ze te verjagen. Biologen van de Rijksuniversiteit Groningen gaan onderzoek doen naar het gedrag en de aantallen van de vogels in de Groninger zeehavens. 

De alternatieve locatie is tijdelijk. De provincie Groningen gaat met overheden en natuur- en milieuorganisaties in overleg om een definitieve oplossing te vinden voor het broedseizoen 2017.