Nieuwe broedlocatie voor noordse sterns in Eemshaven

Er is een nieuwe plek gevonden in de Eemshaven waar de (beschermde) kolonie noordse sterns kan broeden. De provincie is op maandag 19 mei begonnen een nieuwe broedplaats in te richten. De vogels hebben zich nu gevestigd bij het terrein van opslag- en overslagbedrijf Sealane, maar zorgen voor overlast omdat ze werknemers en bezoekers aanvallen. De nieuwe locatie bevindt zich 500 meter ten westen van het bedrijf.

Er is een nieuwe plek gevonden in de Eemshaven waar de (beschermde) kolonie noordse sterns kan broeden. De provincie is op maandag 19 mei begonnen een nieuwe broedplaats in te richten. De vogels hebben zich nu gevestigd bij het terrein van opslag- en overslagbedrijf Sealane, maar zorgen voor overlast omdat ze werknemers en bezoekers aanvallen. De nieuwe locatie bevindt zich 500 meter ten westen van het bedrijf.

Plastic

Om de overlast te voorkomen had Sealane plastic gelegd op de broedplaats. In overleg met ecologen van de provincie is een deel van het plastic weer verwijderd. Op de nieuwe plek wordt ongeveer 1 hectare met een hek afgezet om vossen buiten te houden. Ook komt er grind te liggen om het voor de vogels een aantrekkelijke broedlocatie te maken.

Tijdelijk alternatief

Het alternatief is tijdelijk. Dit jaar gaat Groningen Seaports met overheden en natuur- en milieuorganisaties in overleg om een definitieve oplossing voor de sterns te vinden, of een goede tijdelijke oplossing voor de komende jaren. Het broedseizoen is eigenlijk al begonnen, maar noordse sterns kunnen tot half juni beginnen met broeden. Experts verwachten daarom dat de combinatie van het Sealane-terrein en de nieuwe locatie broedsucces kan opleveren.

Succesvolste broedlocatie

De komende jaren zal de Eemshaven steeds voller worden. Het is de vraag of de sterns dan blijven terugkomen. In de Eemshaven groeien de meeste kuikens uit tot volwassen vogels en is daarmee de succesvolste broedlocatie van Nederland. Tegelijkertijd is het een snelgroeiende zeehaven met ambities.