Nieuwe bomen langs Tweekarspelenweg Blijham-Bellingwolde

Langs de Tweekarspelenweg tussen Blijham en Bellingwolde staat een rij nieuwe bomen. Op 8 maart plantten gedeputeerde Henk Staghouwer en wethouder Wim 't Mannetje van Bellingwedde samen de laatste boom. Vanwege een bomenziekte moesten alle essen langs de weg worden gekapt en worden vervangen door andere boomsoorten.

Zieke bomen gekapt

Als gevolg van de essentaksterfte heeft de gemeente Bellingwedde ongeveer 1300 essen langs de Tweekarspelenweg moeten kappen omdat ze een gevaar voor de verkeersveiligheid waren. Al in 2015 bleek dat 80 procent van deze bomen ziek was.

Gezamenlijk herstelplan

De provincie Groningen en de gemeente Bellingwedde hebben gezamenlijk een herstelplan opgesteld voor de nieuwe beplanting. De provincie heeft financieel aan het project bijgedragen omdat de weg dwars door twee verschillende beeldbepalende landschappen loopt.

Passend in landschap

Bij het herstelplan is rekening is gehouden met de verschillende landschappen, zowel met de locaties van de bomen als met de soorten bomen die geplant zijn. Aan de oostkant van de Tweekarspelenweg is gekozen voor beuken, omdat die de overgang naar de zandgronden van Westerwolde benadrukken. Elders is gekozen voor lindes. De nieuwe bomen zijn minder vatbaar voor ziektes.