Nieuwe bijdragen uit Mediafonds voor journalistieke verhalen over Groningen

De provincie draagt vanuit het Mediafonds financieel bij aan twee journalistieke producties, waarbij Groningen centraal staat. In het project Nieuw Gronings Peil van de stichting Middendijk is aandacht voor bewoners die werken aan een toekomstbestendige provincie, waar we de gevolgen merken van aardbevingen, een stijgende zeespiegel en verzilte grond. Daarnaast wil het Dagblad van het Noorden verder met het project 'Het verdwenen Groningen', dat dieper ingaat op de aardbevingsproblematiek.

Nieuw Gronings Peil

De gevolgen van het menselijk handelen voor onze aarde zijn steeds duidelijker zichtbaar, vooral in Groningen, aldus de initiatiefnemers van Nieuw Gronings Peil. In het project komen Groningers aan bod voor wie bevingen, bodemdaling en verzilting onderdeel zijn van het dagelijks leven en die met nieuwe oplossingen komen om het gebied leefbaar te houden. De stichting Middendijk wil onder meer een audiotour samenstellen voor de route tussen Loppersum en Usquert, waarbij bewoners en kenners van het gebied aan het woord komen. Daarnaast worden er radiodocumentaires en podcasts gemaakt en zijn de initiatiefnemers van plan een interactieve tentoonstelling in de Randstad op te zetten. Het project krijgt 14.500 euro vanuit het Mediafonds.

Het verdwenen Groningen

Het project 'Het verdwenen Groningen', dat een bijdrage krijgt van bijna 24.000 euro, laat zien hoe groot de gevolgen zijn van de gaswinning in onze provincie. Vorig jaar is er een database opgezet, met daarin gegevens van alle gebouwen in het aardbevingsgebied die zijn gesloopt. Zowel regionaal als landelijk was er veel aandacht voor 'Het verdwenen Groningen'. De betrokken journalisten willen de komende tijd verder met hun project. Er zijn plannen voor de productie van nieuwe beeldrijke artikelen en documentaires. Ook wordt er in het project vooruit gekeken: hoe ziet Groningen er straks uit, als de gaskraan is dichtgedraaid, en hoe blijft onze provincie leefbaar? 

Mediafonds

Het Mediafonds is bedoeld om de lokale en regionale journalistiek de kans te geven om dieper in te gaan op actuele onderwerpen in onze regio. De provincie vindt het belangrijk voor de regionale democratie dat inwoners goed ge├»nformeerd zijn over wat er in onze regio speelt. Via het Mediafonds is er subsidie beschikbaar voor journalistieke producties voor zowel geprinte media, als radio, tv en internet. Onderwerpen mogen lokaal zijn, maar moeten voor een bredere doelgroep interessant zijn. Voor het fonds is de komende vier jaar jaarlijks bijna 100.000 euro beschikbaar. De subsidie kan twee keer per jaar aangevraagd worden.