Nieuwe afspraken tussen Rijk en regio over woningversterking, leefbaarheid en zorg

De versterking van woningen in het aardbevingsgebied wordt versneld. Ook is het Nationaal Programma Groningen (NPG) gestart, waarmee een aantal concrete projecten van bewoners kan beginnen, bedoeld om het Groningen van na de gaswinning vorm te geven. Daarnaast gaan het Rijk en de regio werk maken van kwalitief goede zorg voor bewoners in het aardbevingsgebied, dicht bij huis. 

Ministers op bezoek

Hierover zijn afspraken gemaakt met de ministers Kajsa Ollengren (Binnenlandse Zaken), Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), die daarvoor op maandag 11 maart in Groningen waren. In een persconferentie in het provinciehuis lichtten Ollongren en Wiebes de afspraken toe over de versterking en het Nationaal Programma Groningen.

Versterking 1588 woningen

Er is onder meer afgesproken dat 1588 woningen in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Midden-Groningen en Groningen zo snel mogelijk versterkt worden. Dit is een groep woningen waarvoor in de zomer van 2018 versterkingsadviezen zijn afgegeven en waarvan de eigenaren de keus hebben dit versterkingsadvies uit te laten voeren. Zo willen Rijk en regio tegemoetkomen aan gewekte verwachtingen bij bewoners. Met de nieuwe afspraken kan de uitvoering worden gestart. De versterking vindt plaats onder regie van de betrokken gemeenten. Voor de uitvoering is in totaal 420 miljoen euro beschikbaar. 

Nationaal Programma Groningen 

Eerder werd al duidelijk dat de provincie en aardbevingsgemeenten elk 15 miljoen euro krijgen vanuit het Nationaal Programma Groningen, voor lokale projecten die ten goede komen aan de inwoners. Op de persconferentie van 11 maart werd verder bekendgemaakt dat Siem Jansen is aangesteld als programmadirecteur. Hij was hiervoor directeur van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM).

Zorgakkoord

In het Prinsenhof in Groningen tekenden minister De Jonge met bestuurders van de provincie, gemeenten, het Rijk, woningcoöperaties, zorgaanbieders en -verzekeraars het Groninger Zorgakkoord. Hierin staat dat de partijen samen 331 miljoen euro investeren in nieuwe en aardbevingsbestendige gebouwen. Dat moet ervoor zorgen dat bewoners in het aardbevingsgebied ook in de toekomst, dicht bij huis, kwalitatief goede zorg en behandeling krijgen.