Nieuwe afspraken tussen Rijk en provincies over natuurbeleid

Na bijna een jaar onderhandelen met het Rijk, hebben de provincies een onderhandelingsakkoord bereikt over hoe het verder moet met ondermeer de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een landelijk netwerk van aaneengesloten natuurgebieden. Onderdeel van dit akkoord is dat het Rijk bevoegdheden naar de provincie overdraagt. Zo moeten de provincies straks zelf gaan bepalen wat ze nog willen met bijvoorbeeld Nationale Parken en Nationale Landschappen, zoals in Groningen het Nationaal Park Lauwersmeer en Nationaal Landschap Middag-Humsterland.

 

Na bijna een jaar onderhandelen met het Rijk, hebben de provincies een onderhandelingsakkoord bereikt over hoe het verder moet met ondermeer de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een landelijk netwerk van aaneengesloten natuurgebieden. Onderdeel van dit akkoord is dat het Rijk bevoegdheden naar de provincie overdraagt. Zo moeten de provincies straks zelf gaan bepalen wat ze nog willen met bijvoorbeeld Nationale Parken en Nationale Landschappen, zoals in Groningen het Nationaal Park Lauwersmeer en Nationaal Landschap Middag-Humsterland.

Gevolgen voor EHS

Een afspraak die gemaakt is, is dat de herijking van de EHS wordt afgerond in 2021. Provincies hebben daarmee drie jaar langer de tijd om die natuuropgave af te maken. In het akkoord staat ook dat de EHS uiteindelijk kleiner wordt. Wij gaan aan de slag om voor de provincie in kaart te brengen voor welke nieuwe of bestaande natuurgebieden dit gevolgen zal hebben. 

Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg wordt naar eigen zeggen ‘niet echt vrolijk van dit akkoord’: “We krijgen echt te weinig geld, bijvoorbeeld om straks de natuur ook goed te kunnen beheren. Dat gaan de inwoners van Groningen straks wel merken. Dit kabinet bezuinigt relatief te veel op natuur. Positief puntje, is dat er nu gelukkig wel meer duidelijkheid is. Want vanaf vorig jaar oktober, toen de staatssecretaris Bleker de bestaande natuurafspraken met provincies verbrak, is er veel werk aan en rondom natuurgebieden nagenoeg stil komen te liggen.”

Definitief akkoord

Het gaat om een akkoord tussen het kabinet en een afvaardiging van de twaalf provincies. Pas als alle provinciebesturen met het akkoord hebben ingestemd, en het aan de Tweede Kamer is voorgelegd, is er sprake van een definitief decentralisatieakkoord. Met de nieuwe afspraken behaalt het kabinet in ieder geval twee doelstellingen. Zo komt het natuurbeheer straks deels onder de hoede van andere overheden (decentralisatie) en voert het een belangrijke bezuiniging van 600 miljoen uit het regeerakkoord door.

Zie voor meer informatie over het onderhandelingsakkoord de website van het IPO.