Nieuwe afspraken over versterking in aardbevingsgebied

Eind maart besloot de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de lopende versterkingsoperatie, die onderverdeeld is in meerdere groepen, tijdelijk stil te leggen. Maandag 2 juli is afgesproken dat de versterking van gebouwen in de groep met 1467 en 1588 woningen doorgaat. Bij de groep van 1581 wordt een deel van deze gebouwen versterkt omdat ze niet aan de veiligheidsnorm voldoen. Bij een ander deel krijgen eigenaren de mogelijkheid om een risicoanalyse uit te voren. De bewoners van deze groepen krijgen zo snel mogelijk bericht.

Versterkingsmaatregelen en lopende inspecties

Verder worden er 1.500 gebouwen zo snel als mogelijk en met voorrang versterkt. Daarnaast zijn er nog 5.700 gebouwen waarbij met bewoners het gesprek wordt gevoerd over (lichte) versterkingsmaatregelen. Ook de lopende afspraken over inspecties, waarover bewoners al zijn ge├»nformeerd, worden uitgevoerd. Bewoners die nog geen inspecties hebben laten uitvoeren kunnen dit op hun verzoek laten doen. 

Afspraken

Dit hebben bestuurders uit de regio en de betrokken ministers Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op maandag 2 juli afgesproken na afloop van de presentatie van de Mijnraad over zijn advies. Het advies is gemaakt op basis van de versnelde afbouw van de gaswinning.

Advies Mijnraad

Maandag 2 juli is het advies van de Mijnraad (en onderliggende rapporten van NEN, KNMI, SodM en TNO) verschenen en heeft de Mijnraad hierover een presentatie gegeven aan de ministers Wiebes en Ollogren en de regio.

Documenten

Hieronder de adviezen van de Mijnraad en onderliggende rapporten, evenals de brief van minister Wiebes en de brief van de regio naar aanleiding van de adviezen en het daarover gevoerde overleg.