Nieuwbouw groeiregio's zorgt niet voor leegloop krimpregio's

Nieuwbouw in groeigebieden versterkt de leegloop in de krimpgebieden niet. Dat geldt ook voor de nieuwbouw in Meerstad. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek naar verhuisstromen en -motieven in Groningen en een deel van Drenthe. KAW architecten en adviseurs heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen.

 

Nieuwbouw in groeigebieden versterkt de leegloop in de krimpgebieden niet. Dat geldt ook voor de nieuwbouw in Meerstad. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek naar verhuisstromen en -motieven in Groningen en een deel van Drenthe. KAW architecten en adviseurs heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen.

Meerstad

Het onderzoek vond plaats in het najaar van 2011 en duurde tot begin 2012. De gebieden die bestudeerd werden waren de provincie Groningen, en in Drenthe in de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo, Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Emmen. De studie heeft in beeld gebracht of, en in hoeverre, nieuwbouwplannen in dit gebied invloed kunnen hebben op de krimp. En ook: hebben de plannen voor Meerstad een negatieve invloed op de krimpgebieden? Dat blijkt echter niet het geval. In het onderzochte gebied verhuizen elk jaar circa 50.000 mensen. Dat is zes procent van de bevolking.

Opvallend

Het onderzoek is verdeeld in krimp- en groeigebied. Opvallend is dat 85 tot 90 procent van de verhuizingen in het 'eigen gebied' plaatsvindt (afgezien van wegtrekkende jongeren). Mensen die uit een krimpgebied naar een groeigebied verhuizen, doen dit bijna nooit vanwege de woning, maar om werk, onderwijs en andere voorzieningen. Ze doen daarbij stevige concessies: minder ruimte tegen een hogere prijs. De mensen die wel naar een krimpgebied verhuizen, doen dat juist wel vanwege de woning. Zij kiezen voor het krimpgebied vanwege de gunstige prijs-ruimteverhouding, dus veel woning en veel grond voor weinig geld.

Voorzieningen

Verder is het opvallend dat slechts 15 procent zich (ook) op nieuwbouw oriënteert. Voor de mensen die zich op nieuwbouw oriënteren, geldt dat er bij een gebrek aan nieuwbouwwoningen in de ene krimpgemeente, mensen maar weinig kiezen voor een nieuwbouwwoning in een aangrenzende groeigemeente. In plaats daarvan kiezen ze uit de bestaande voorraad in het krimpgebied.

Wooncarrière

Ook is uit het onderzoek gebleken dat 25-plussers zich veelal vestigen rondom Groningen en Assen. Het dure gebied tussen Groningen en Assen trekt veel veertig-plussers aan. Jonge mensen vertrekken uit de stad naar allerlei gebieden. De verhuismotieven van studenten zijn in het onderzoek niet meegenomen. De meeste mensen maken ene logische stap in hun 'wooncarrière': groter, duurder, vaker een koopwoning naarmate de leeftijd vordert, tot het moment dat de zorgvraag actueel wordt.