Nieuw waterstoftankstation geopend bij Qbuzz

Bij de busstalling van Qbuzz aan de Peizerweg in Groningen is op 11 juni een nieuw waterstoftankstation in gebruik genomen. Ook zijn twintig nieuwe waterstofbussen gepresenteerd. Gedeputeerde Fleur Gräper- van Koolwijk verrichtte de starthandeling samen met Qbuzz-directeur Gerrit Spijksma, directeur van het OV-bureau Wilko Mol en Lisa Montanari, Hydrogen Commercial Manager van Shell Nederland.

Brandstof van de toekomst

Het nieuwe waterstoftankstation is één van de grootste in Europa en is onderdeel van de ambitie om in het Noorden de nieuwe waterstofeconomie tot stand te brengen. Door de komst van 20 nieuwe waterstofbussen neemt het gebruik van groene waterstof flink toe. De bedoeling is dat waterstof in de toekomst een gebruikelijke brandstof wordt als opvolger van fossiele brandstoffen als benzine en diesel. Bestuurders willen dat waterstof de toekomst van Noord-Nederland wordt.

Lange afstanden

Het tankstation aan de Peizerweg in de stad heeft twee vulpunten. Een bus wordt in minder dan tien minuten volgetankt en kan dan zo’n 400 kilometer afleggen. De waterstofbussen kunnen worden gebruikt op de langere routes in het streekvervoer, waar een elektrische bus met batterijen niet altijd geschikt voor is. Zo vullen elektrische en waterstofbussen elkaar aan. 

Groene waterstof

Shell bouwde het waterstofvulpunt en levert de groene waterstof die er getankt kan worden. Het gaat om groen gecertificeerde waterstof. In de toekomst is het de bedoeling om zelf groene waterstof te produceren. 

Verdere vergroening

Het OV-bureau Groningen Drenthe en Qbuzz willen de komende jaren de bussen nog verder vergroenen. De wens is om in de toekomst ook Qliners en touringcars op waterstof te laten rijden. Touringcars op waterstof zouden een primeur zijn. Het geld voor de waterstofbussen komt uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie, Hydrogen Europe en Hydrogen Europe Research.