Nieuw traject voor boeren die zich oriënteren op biologische landbouw

De provincie start dit voorjaar een nieuw traject voor ondernemers die zich willen oriënteren op biologische landbouw. De afgelopen jaren hebben we akkerbouwers en melkveehouders ondersteund die nadenken over biologische landbouw. Tijdens bijeenkomsten op boerenbedrijven en themabijeenkomsten is samen met de ondernemers gekeken hoe het omschakelen in de praktijk werkt. Het nieuwe traject biedt individuele ondernemers gratis gesprekken met deskundigen en financiële ondersteuning bij het maken van een omschakelplan. 

Groei

De biologische markt blijft groeien. Het afgelopen jaar in Nederland en in de Europese Unie zelfs met meer dan 10 procent. In ons land zijn er zo’n 2.000 biologische bedrijven met samen 70.000 hectare. In Groningen is er de afgelopen jaren ongeveer 1.000 hectare aan biologische landbouw bij gekomen. Steeds meer Groningse ondernemers verbouwen biologische groenten voor conserven, zoals sperziebonen, doperwten en wortelen. Ook is er een groeiende vraag naar voedergewassen zoals maïs, voederbieten en veldbonen en naar traditionele
Groninger producten zoals granen, koolzaad en peulvruchten. In de veehouderij neemt de afzet van biologische zuivel en vlees toe. De verwachting is dat de sector de komende tijd nog flink blijft doorgroeien. 

Ondersteuning boeren

Het programma biologische landbouw van de provincie is praktisch ingesteld en gaat uit van vragen van boeren die mogelijk willen overstappen op een meer biologische landbouw. Geïnteresseerde ondernemers kunnen bijvoorbeeld op bedrijfsbezoek bij ervaren biologische telers of boeren die net omgeschakeld zijn. Er zijn studieclubs en ook er is er het convenant 'Marktpartner Bio Groningen'. Dat ondersteunt bij het beter op elkaar afstemmen van productie en afzet. Voor een
duurzame groei is het van groot belang dat alle partijen in de keten met elkaar samenwerken. 

Aanmelden

Ondernemers met belangstelling om over te stappen op biologische landbouw kunnen zich aanmelden voor het nieuwe traject. Hiervoor zijn verschillende startbijeenkomsten. Aanmelden kan via biologischelandbouw@provinciegroningen.nl. Meer informatie is te vinden op
www.biologischelandbouwgroningen.nl.