Nieuw spoor Roodeschool - Eemshaven gelegd

Met de trein naar de Eemshaven? Binnenkort kan dat. Straks rijdt de trein tussen Groningen en Roodeschool direct door naar de haven. Er is al veel gebeurd om dit mogelijk te maken. De aanleg van drie kilometer nieuwe spoorlijn van Roodeschool naar de Eemshaven is bijna gereed. Om dit te vieren legden de drie bestuurders Fleur Gräper-Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen), Jan Mulder (directeur Regio Noord-Oost van ProRail) en Marijke van Beek (burgemeester gemeente Eemsmond) op vrijdag 8 september samen het laatste stuk rails op de Borkumkade in de Eemshaven.   

Aanpassingen

De aanpassingen aan het spoor zijn nodig om ervoor te zorgen dat in het voorjaar van 2018 de trein van Groningen naar Roodeschool door kan rijden naar de Eemshaven. De trein sluit aan op de vaartijden van de boot van en naar Borkum. Op doordeweekse dagen in het laagseizoen gaat de trein drie keer per dag naar de Eemshaven en in het hoogseizoen vier keer per dag.

Spoor

Om het doorrijden naar de Eemshaven mogelijk te maken wordt het bestaande spoor verlengd met drie kilometer nieuw (buitendijks) spoor. Daarnaast is ongeveer 4,3 kilometer bestaand goederenspoor tussen Groningen en Roodeschool aangepast, zodat dit straks geschikt is voor personenvervoer. En er komen twee nieuwe stations. Het station van Roodeschool wordt verplaatst en de Eemshaven krijgt een nieuw station.

Borkum

De Eemshaven en Borkum zijn straks veel beter bereikbaar met het openbaar vervoer als de trein doorrijdt. Dit is goed voor het woon-werkverkeer en voor het toerisme in Nederland en op Borkum. Bewoners van Borkum kunnen dan sneller naar Groningen dan naar Emden of Oldenburg.

Samenwerking

Het doorrijden van de trein naar de Eemshaven wordt gerealiseerd door de provincie Groningen, Regio Groningen-Assen, AG EMS, ProRail, Arriva, Groningen Seaports, gemeente Eemsmond, Stadt Borkum, Landkreis Leer, EDR/Land Niedersachsen en de Kamer van Koophandel Noord, Interreg IV-A/ EFRO.