Nieuw sociaal beleid: investeren in eigen verantwoordelijkheid burger

De provincie Groningen gaat meer eigen verantwoordelijkheid vragen van burgers op het gebied van zorg en welzijn. Vrijwilligerswerk en de mantelzorg krijgen extra aandacht. De provincie wil initiatieven van burgers ondersteunen, omdat ze zich in de toekomst minder met sociaal beleid gaat bezighouden. Dit wordt vooral een taak van gemeenten. Het sociaal beleid van de provincie voor de periode 2012-2015 is vastgesteld in een nieuw beleidskader.

 

De provincie Groningen gaat meer eigen verantwoordelijkheid vragen van burgers op het gebied van zorg en welzijn. Vrijwilligerswerk en de mantelzorg krijgen extra aandacht. De provincie wil initiatieven van burgers ondersteunen, omdat ze zich in de toekomst minder met sociaal beleid gaat bezighouden. Dit wordt vooral een taak van gemeenten. Het sociaal beleid van de provincie voor de periode 2012-2015 is vastgesteld in een <media 18972>nieuw beleidskader</media>.

Demografische gegevens online

Per 1 januari 2013 komt er ook een Sociaal Planbureau, dat de taak krijgt gegevens over de leefsituatie van de bevolking beschikbaar te stellen. De demografische cijfers zijn belangrijk bij het ontwikkelen van beleid door provincies en gemeenten. De informatie is straks toegankelijk via een openbare online database. Verder komt er een zorgmonitor, waarmee de provincie moeilijkheden in de zorg kan signaleren en bespreekbaar kan maken. In het nieuwe beleidskader staat ook dat een aantal subsidieregelingen komt te vervallen. Dit vanwege de veranderende rol van de provincie.

In totaal is er voor het nieuwe beleid in de periode 2013 tot en met 2015 meer dan 11 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is 1,6 miljoen euro bestemd voor de zorgmonitor en het stimuleren van vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven.