Nieuw programma voor een sterk Groninger platteland

Op donderdag 31 mei 2012 is de uitvoering van het programma sociaal-economische vitalisering (SEV) Plattelandsontwikkeling 2012-2013 van start gegaan. De provincie levert een bijdrage van 750.000,- euro voor projecten. De regio’s Westerkwartier, Centraal Groningen, Hoogeland en Oost-Groningen richten zich op de verbetering van de leefbaarheid, economie en infrastructuur. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg en de betrokken bestuurders uit de vier regio's gaven het officiële startsein.

 

Op donderdag 31 mei 2012 is de uitvoering van het programma sociaal-economische vitalisering (SEV) Plattelandsontwikkeling 2012-2013 van start gegaan. De provincie levert een bijdrage van 750.000,- euro voor projecten. De regio’s Westerkwartier, Centraal Groningen, Hoogeland en Oost-Groningen richten zich op de verbetering van de leefbaarheid, economie en infrastructuur. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg en de betrokken bestuurders uit de vier regio's gaven het officiële startsein.

Projecten

Het Westerkwartier richt zich met het project ‘Dorpen in het groen’ op het herstel van landschapselementen en de inpassing van boerenerven in het landschap. Ook het Hoogeland zet in op de verbetering van het landschap, via landschapsontwikkelingsplannen. De regio Centraal-Groningen kiest voor projecten die de verbinding tussen stad en regio versterken binnen het thema voedsel. Oost-Groningen gaat zich bezighouden met de ontwikkeling van micro-ondernemingen, en het stimuleren en ontwikkelen van nieuwe producten en productiewijzen, onder meer in de landbouwsector.

LEADER

Met het nieuwe programma voor de sociaal economische vitalisering (SEV) van het Groninger platteland wordt de succesvolle aanpak van LEADER de komende jaren voortgezet. Het doel van LEADER is het versterken en verder ontwikkelen van de leefbaarheid en de economie op het platteland. LEADER ondersteunt initiatieven die van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf komen, en die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn. Het programma sociaal economische vitalisering draait om het uitvoeren van projecten die vanuit de regio zelf komen en die tot doel hebben het Groninger platteland te versterken. Per project stelt de provincie uit dit programma maximaal € 20.000 beschikbaar.

Advies

In elke regio is een LEADER-Actiegroep actief. In de LEADER-Actiegroep zitten vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het Actieplan. Zij signaleren kansen voor nieuwe projecten en stimuleren de ontwikkeling ervan. De groep beoordeelt nieuwe projectvoorstellen en geeft advies aan het college van Gedeputeerde Staten.