Nieuw platform helpt lokale energiecollectieven bij professionalisering

Het nieuwe platform kennis.vanons.org is in de lucht. Hier wordt stap voor stap uitgelegd hoe we samen in Groningen meer energie kunnen besparen en opwekken. De website werd op vrijdag 28 september gepresenteerd in de Biotoop in Haren door gedeputeerde Nienke Homan. De bijeenkomst werd georganiseerd door de provincie, de Natuur- en Milieu Federatie Groningen, de Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en Groninger Dorpen.

Energie besparen en lokaal opwekken

Op dit moment zijn er in onze provincie tientallen energieco√∂peraties van inwoners. Deze collectieven zijn bezig met projecten om energie te besparen of om lokaal energie op te wekken. Op deze wijze blijft het verdiende geld lokaal beschikbaar. Met de inkomsten uit de projecten kunnen co√∂peraties nieuwe projecten opstarten en hun dorp of buurt verder verduurzamen. De lokale energiesector is behoorlijk in ontwikkeling en wordt een steeds serieuzere schakel in de grote overgang naar het gebruik van duurzaam opgewekte energie (de energietransitie). Kijk voor alle energieco√∂peraties in Groningen op www.lokaleenergievoorwaarts.nl

Meer initiatieven

Gedeputeerde Nienke Homan: 'Voor onze lokale energiesector ligt er de opdracht om verder te professionaliseren, zodat er grotere projecten met meer deelnemers kunnen worden gerealiseerd. We werken naar een toekomst met in ieder dorp of iedere wijk een eigen collectief energieproject'.