Nieuw plan voor Hondsrug moet zorgen voor behoud UNESCO-status

Om ervoor te zorgen dat De Hondsrug in Groningen en Drenthe ook volgend jaar zijn UNESCO-status behoudt, gaan overheden en landschapsorganisaties het gebied beter op de kaart zetten. Daarvoor is een plan opgesteld, waarmee het gebied beter wordt beschermd en aantrekkelijker wordt gemaakt voor recreanten. De afspraken hierover werden op 15 november vastgelegd in het Drentse Borger door vertegenwoordigers van de betrokken organisaties, onder wie gedeputeerde Henk Staghouwer.

IJstijd

De Hondsrug strekt zich uit over een lengte van 70 kilometer, tussen Emmen en de stad Groningen, en ligt met een gemiddelde hoogte van 20 meter boven NAP, hoog ten opzichte van de omliggende gebieden. De Hondsrug is gevormd tijdens de ijstijd en kent daardoor vele landschappelijke en cultuur-historische bijzonderheden. In het landschap zijn verschillende zandruggen en stroomdalen terug te zien, evenals prehistorische overblijfselen, zoals hunebedden.

Global Geopark

In 2013 kreeg De Hondsrug van UNESCO de status European and Global Geopark toebedeeld, vanwege het unieke geologische erfgoed. Volgend jaar wordt opnieuw beoordeeld of het gebied voldoet aan de criteria. Daarom hebben de betrokken partijen een zogeheten Masterplan opgesteld. Ze willen onder meer het hoogteverschil van De Hondsrug met de omringende gebieden beter zichtbaar maken en de speciale plekken beter beschermen. Daarnaast moeten meer mensen bewust worden gemaakt van de bijzonderheden in het gebied, via bijvoorbeeld lezingen of tentoonstellingen in musea. Ook is er aandacht voor de marketing van het gebied, zodat De Hondsrug als UNESCO European and Global Geopark een sterk merk wordt.

Wie doen mee?

De organisaties die betrokken zijn bij de plannen voor De Hondsrug zijn de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Groningen, Haren, Tynaarlo, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen en de stichtingen Geopark de Hondsrug, Het Groninger Landschap en Het Drentse Landschap.