Nieuw ontwerp Zuidelijke Ringweg gepresenteerd

Het nieuwe ontwerp voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg is vandaag gepresenteerd. Er zullen enkele opvallende veranderingen plaatsvinden. Zo verdwijnen de verkeerslichten zodat automobilisten kunnen doorrijden bij het Julianaplein. Verder komen er rechtstreekse verbindingen met de binnenstad voor het verkeer uit Assen, Drachten en Hoogezand, en krijgt het weggedeelte tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep overkappingen.

 

Het nieuwe ontwerp voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg is vandaag gepresenteerd. Er zullen enkele opvallende veranderingen plaatsvinden. Zo verdwijnen de verkeerslichten zodat automobilisten kunnen doorrijden bij het Julianaplein. Verder komen er rechtstreekse verbindingen met de binnenstad voor het verkeer uit Assen, Drachten en Hoogezand, en krijgt het weggedeelte tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep overkappingen.

Julianaplein ongelijkvloers

Het Julianaplein wordt volledig ongelijkvloers. Op het plein wordt de Zuidelijke Ringweg (N7) ongeveer vijf meter verhoogd. Alle verkeer dat hier van of naar de A28 afbuigt, gaat onder dit verhoogde deel door, of er langs, op een lager niveau. Door de zuidelijke ringweg op dit punt te verhogen kan er een vaste brug komen over het Noord-Willemskanaal. Nu zit daar nog een beweegbare brug. Brugopeningen zijn dan niet meer nodig.

Deksels

Net als in het plan van 2009 zit in het huidige ontwerp een verdiept aangelegd deel, tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep. Over dit verdiepte stuk komen drie overkappingen (deksels), met een maximale lengte tot 250 meter. Daartussen blijft de verdiepte bak een open constructie. De deksels maken het mogelijk het Sterrebos grotendeels in ere te herstellen en de wijk De Linie te verbinden met de Oosterpoort. De maximale rijsnelheid op de ring zuid wordt tachtig kilometer per uur. Op de invoeg- en uitvoegstroken geldt een lagere snelheid. Momenteel is de maximumsnelheid op de zuidelijke ringweg zeventig kilometer per uur.

Uitwerking en besluitvorming

Het ontwerp voor de ring zuid komt voort uit een afspraak tussen het rijk en de gemeente en de provincie Groningen van eind 2009: het bestuurlijke voorkeursalternatief (BVA). Rijk, provincie en gemeente hebben het afgelopen jaar samen gewerkt aan het ontwerp. Daarbij staan zij ook voor de opgave binnen het beschikbare budget van 652 miljoen euro (prijspeil 2010) te blijven. Het BVA van 2009 was 90 miljoen te duur. Het huidige ontwerp kan, naar het zich nu laat aanzien, wel binnen budget worden uitgevoerd. 

Planning

Rijk, provincie en gemeenten willen voor de verdere planuitwerking ook praten met bewoners, bedrijven en weggebruikers. Het is belangrijk dat de stad goed bereikbaar blijft tijdens de ombouw. Ook zullen de overheden nog een onderzoek laten doen naar de milieueffecten. Als alles volgens planning loopt, beginnen de werkzaamheden in 2015 en is de nieuwe Zuidelijke Ringweg in 2019/2020 klaar.

Volg de plannen voor de Zuidelijke Ringweg op de website.