Nieuw netwerk voor hulpverleners brengt zorg in Grootegast dichterbij

Inwoners van de gemeente Grootegast met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking moeten meer gebruik gaan maken van het bestaande welzijnsaanbod. Hiervoor start de gemeente Grootegast in 2010 het project 'De Verbinding, maatschappelijk steunsysteem Grootegast'. Het project gaat ervoor zorgen dat hulpverleners en mantelzorgers via één centraal telefoonnummer makkelijk met hulpinstellingen in contact kunnen komen. De informele manier waarop onderlinge hulp wordt geboden is in dit project het uitgangspunt. Het project 'De Verbinding, maatschappelijk steunsysteem Grootegast' ontvangt € 30.000,-- van de Leader Actiegroep Westerkwartier.

Verbeteren toegang bestaande zorgvoorzieningen

Uit onderzoek blijkt dat kwetsbare mensen lastig hun weg vinden naar het bestaande welzijnsaanbod binnen de gemeente. Met onder andere netwerkbijeenkomsten en het uitwisselen van kennis en ervaring wil 'De Verbinding' de contacten tussen hulpverleners, mantelzorgers, zorgvragers en hulpinstellingen verbeteren.

Proefproject

Het project start als proefproject in Grootegast. De andere drie gemeenten in het Westerkwartier (Marum, Leek en Zuidhorn) nemen inhoudelijk deel aan het project en zijn van plan de resultaten van deze pilot over te nemen.

Regio Groningen-Assen

Het idee voor dit steunsysteem is voortgekomen uit het Convenant (overeenkomst) Wonen Welzijn Zorg 2007-2010 Regio Groningen-Assen. Het convenant werd in april 2007 ondertekend door de Stuurgroep Regio Groningen-Assen en de woningcorporaties. De gemeenten in het Westerkwartier hebben dit uitgewerkt met het project 'De Verbinding' als resultaat.

Meer informatie

De totale projectkosten bedragen € 70.450,-. LEADER draagt € 30.000,- bij. Meer informatie over LEADER en de organisatie van het project op www.leaderwesterkwartier.nl.