Nieuw natuurbeleid voor Groningen vastgesteld

De provincie Groningen heeft onlangs het natuurbeleid voor de periode tot 2021 vastgesteld. Sinds 2012 zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid en voor de uitvoering van dit beleid. Voorheen was dit een taak van het Rijk. In de beleidsnota Natuur 2013-2021 'Groningen, Groen van Wad tot Westerwolde' staat in welke gebieden en welk soort natuur we willen ontwikkelen en onderhouden.

De provincie Groningen heeft onlangs het natuurbeleid voor de periode tot 2021 vastgesteld. Sinds 2012 zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid en voor de uitvoering van dit beleid. Voorheen was dit een taak van het Rijk. In de beleidsnota Natuur 2013-2021 'Groningen, Groen van Wad tot Westerwolde' staat in welke gebieden en welk soort natuur we willen ontwikkelen en onderhouden.

Van Wad tot Westerwolde

Doordat we minder geld van het Rijk krijgen voor aanleg en onderhoud van natuur moeten we keuzes maken wanneer en in welke gebieden we aan de slag gaan. Bovendien moeten we op zoek gaan naar extra geld. Bijvoorbeeld uit Europa. De komende 10 jaar richten we ons op het Waddengebied inclusief de Eems-Dollard, de afronding van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in 2021 waaronder Westerwolde en Zuidelijk Westerkwartier en een goede organisatie van het natuurbeheer. We moeten nog 3000 hectare in bezit krijgen en 7000 hectare inrichten. Als resultaat heeft Groningen dan een samenhangende structuur van ongeveer 20.000 hectare natuurgebied.

Natuur van en voor iedereen

Daarbij verwachten we van natuurbeheerders, boeren, bedrijven, burgers en gemeenten dat ze meer zelf organiseren. Bijvoorbeeld door samen in groepen natuur te ontwikkelen, te beheren en te benutten. Om ze daarbij te helpen willen we de natuurregelingen eenvoudiger maken. We kijken ook steeds hoe we in de uitvoering natuur efficiƫnt kunnen combineren met water, landbouw en recreatie.

Voor de beleidsnota Natuur 2013-2021 en de uitvoering ervan werken we samen met gemeenten, waterschappen, Rijk, Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer, Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Groningen, Natuur- en Milieufederatie, LTO Noord en BoerenNatuur.