Nieuw Museum aan de Aa moet actief gaan samenwerken met musea in de provincie

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum in de stad maakt in de toekomst plaats voor het nieuwe Museum aan de A. Het is de bedoeling dat het museum in de toekomst actief gaat samenwerken met andere musea en erfgoedinstellingen in de provincie, zoals historische verenigingen, borgen en molens. De provincie draagt € 100.000 bij aan het opzetten van een duurzame samenwerking met erfgoedinstellingen in de regio in de vorm van gezamenlijke projecten en tentoonstellingen.

Geschiedenis van Groningen

Het Museum aan de A werkt samen met andere musea en erfgoedinstellingen een nieuw museumconcept uit. Daarin staat hoe ze kunnen samenwerken om het verhaal van de geschiedenis van de provincie Groningen te vertellen. De bedoeling is dat instellingen uit de provincie ook meedenken over de inrichting en het strategisch plan voor het nieuwe museum.

Historische ontmoetingsplek

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum aan de Brugstraat in Groningen wordt verbouwd tot een algemeen historisch museum voor de hele provincie. Er komt een nieuw evenementen- en activiteitenprogramma en meer lesprogramma's. Het museum moet een historische ontmoetingsplek worden waar bezoekers de geschiedenis van Groningen kunnen beleven. Tegelijkertijd worden de bezoekers uitgenodigd om ook een bezoek te brengen aan de musea en het landschap in de provincie.

Stimuleren

Het concept van het Museum aan de A sluit goed aan bij de ambitie van de provincie om verdere samenwerking en vernieuwing binnen de erfgoedsector te stimuleren en de erfgoedinstellingen in Groningen beter zichtbaar te maken. Naast de subsidie voor de opzet van het museumconcept krijgt het museum ook een vaste jaarlijkse bijdrage van de provincie. Meer over de ambities op gebied van cultuur van de provincie staat in het Uitvoeringsprogramma 'Wij zijn cultuur'.