Nieuw kenniscentrum voor jeugdzorg C4Youth geopend

Sinds maandag 15 februari 2010 is Groningen een kenniscentrum en werkplaats voor betere jeugdzorg rijker. Minister Rouvoet van Jeugd & Gezin opende die dag in het UMCG de Academische Werkplaats Zorg voor Jeugd C4Youth. In de C4Youth werken wetenschap en verschillende organisaties voor jeugdzorg samen aan een betere zorg voor kinderen en jongeren met gedragsmatige en emotionele problemen.

Jeugd in de problemen

Het aantal kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar dat vanwege gedragsmatige en emotionele problemen in aanraking komt met jeugdzorginstellingen, neemt toe. Ouders en kinderen krijgen daarbij te maken met vele instanties. Kennis over welke zorg dan het best is en hoe deze effectief kan worden afgestemd ontbreekt. C4Youth wil een bijdrage leveren om de jeugdzorg en de organisatie ervan te verbeteren.

Het werk van C4Youth

C4Youth wil door wetenschappelijk onderzoek oplossingen vinden voor problemen waar kwetsbare kinderen en jongeren tegenaan lopen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de lange termijnuitkomsten van de zorg voor de gezondheid en het welzijn van jongeren. Daarnaast adviseert C4Youth ook over de toepassing van deze kennis in de praktijk en de opleidingen in de jeugdzorg.

Samenwerkingspartners

C4Youth staat voor Collaborative Centre on Care for Children and Youth with behavioural and emotional problems. Het bestuur van het samenwerkingsverband wordt gevormd door vertegenwoordigers van Bureau Jeugdzorg Groningen, GGD Groningen, Jonx/Lentis, Accare, provincie Groningen, gemeente Groningen, Vereniging Groninger Gemeenten, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Elker en het UMCG. Gedeputeerde De Bruijne is voorzitter van dit bestuurlijke netwerk. De landelijke onderzoeksfinancier ZonMW heeft de Academische werkplaats recent 1,5 miljoen euro subsidie toegekend.