Nieuw groengastankstation in Leek

De provincie Groningen heeft er sinds vrijdag 26 november 2010 een nieuw groengastankstation bij. Het nieuwe tankstation van Olie Distributie Noord en OrangeGas staat in Leek. Met de opening van dit station groeit het landelijke groengas- en aardgasvulpuntennetwerk gestaag.

De provincie Groningen heeft er sinds vrijdag 26 november 2010 een nieuw groengastankstation bij. Het nieuwe tankstation van Olie Distributie Noord en OrangeGas staat in Leek. Met de opening van dit station groeit het landelijke groengas- en aardgasvulpuntennetwerk gestaag.

Wat is groengas?

Groengas is biologisch methaangas dat opgewaardeerd is naar aardgaskwaliteit. Het is momenteel de meest milieuvriendelijke brandstof. In vergelijking met diesel en benzine stoot het aanzienlijk minder schadelijke stoffen uit. Groengas is daarnaast direct op grote schaal inzetbaar. Tenslotte is het ook financieel voordelig om op groengas te rijden. De prijzen aan de pomp zijn ongeveer de helft lager, een groengasauto heeft slechts 20 procent bijtelling en is voordelig in de belasting.

100.000 voertuigenplan

Het is de ambitie van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe dat in 2015 100.000 voertuigen op duurzame transportbrandstoffen rijden, zoals groengas en elektriciteit. Daarbij gaat het niet alleen om auto's, maar ook om vrachtwagens, bussen, scooters en boten. Dit staat in Het 100.000 voertuigenplan.

OrangeGas en Olie Distributie Noord

OrangeGas realiseert en exploiteert groengasvulpunten. Sinds 1 januari 2010 levert OrangeGas als eerste in Nederland 100 procent groengas. OrangeGas heeft als doel voor eind 2011 een landelijk dekkend groengasnetwerk te realiseren. Olie Distributie Noord levert sinds 1991 olieproducten aan o.a. transportbedrijven, industrieën en particulieren. Om de service aan klanten nog verder te verbeteren zal Olie Distributie Noord het aantal tankstations in de toekomst nog verder uitbreiden.