Nieuw college stelt vertrouwen centraal in akkoord

De collegepartijen SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks hebben een akkoord bereikt voor de periode 2015-2019, met als centraal thema vertrouwen. De vijf kandidaat-gedeputeerden zijn Eelco Eikenaar (SP), Patrick Brouns (CDA), Fleur Gräper-Van Koolwijk (D66), Henk Staghouwer (ChristenUnie) en Nienke Homan (GroenLinks). Het akkoord werd op 23 april gepresenteerd.

De collegepartijen SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks hebben een akkoord bereikt voor de periode 2015-2019, met als centraal thema vertrouwen. De vijf kandidaat-gedeputeerden zijn Eelco Eikenaar (SP), Patrick Brouns (CDA), Fleur Gräper-Van Koolwijk (D66), Henk Staghouwer (ChristenUnie) en Nienke Homan (GroenLinks). Het akkoord werd op 23 april gepresenteerd.

Vertrouwen voorop

Het nieuwe college stelt vertrouwen voorop. De coalitie streeft een bestuursstijl na, waarin waarden als gezamenlijkheid, dienstbaarheid en transparantie een prominente plaats krijgen. Inwoners van de provincie Groningen moeten er volgens het college volledig op kunnen vertrouwen dat de provincie voor hun belangen staat en problemen daadkrachtig te lijf gaat.

Zware opgaven

Groningen staat de komende jaren voor zware opgaven, bijvoorbeeld rondom gaswinning en aardbevingen, energietransitie, krimp & leefbaarheid, het versterken van de economie en het terugdringen van werkloosheid. Het college heeft het volste vertrouwen in de kracht van de Groninger samenleving en wil de opgaven samen met alle betrokkenen tot een goed einde brengen.

Resultaten

Het college wil de komende vier jaar werken aan een mooi, veilig en sterk Groningen en in 2019 de volgende resultaten geboekt hebben:

  • Rust in het aardbevingsdossier. Dat moet gebeuren door samen te werken met de landelijke overheid en alle andere betrokkenen en maximale inzet te plegen voor veiligheid, laagdrempelige en snelle procedures rondom schadeherstel en preventieve versterking. Dit alles met oog voor emotionele, landschappelijke en andere aspecten die van belang zijn.
  • Behoren bij de koplopers als het gaat om de omschakeling naar duurzame energie.
  • Belangrijke voorzieningen in de krimpgebieden en daarbuiten versterken of behouden en zorg mogelijk maken die voor iedereen beschikbaar is.
  • Een sterkere economische structuur realiseren, waarbij de provincie ondernemers ondersteunt waar het gaat om investeren in innovatie en het vinden van nieuwe markten.
  • De borging van landschappelijke karakteristieken en natuur. 

Presentatie akkoord

Op woensdag 29 april wordt het collegeakkoord gepresenteerd in de vergadering van Provinciale Staten en kan er debat over worden gevoerd. Ook dragen de fracties de kandidaat-gedeputeerden voor aan Provinciale Staten voor benoeming.