Nieuw coalitieakkoord Gedeputeerde Staten gepresenteerd

'Verbinden, versterken, vernieuwen' (PDF PDF-bestand, 350 KB), zo heet het coalitieakkoord 2019 - 2023 van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66. Het beoogde nieuwe college van Gedeputeerde Staten presenteerde zich maandagmorgen 20 mei in het provinciehuis.

De kandidaat-gedeputeerden voor het provinciehuis, met onder van links naar rechts Patrick Brouns (CDA), Mirjam Wulfse (VVD), Nienke Homan (GroenLinks), Tjeerd van Dekken (PvdA) en boven van links naar rechts Fleur Gräper-van Koolwijk (D66) en Henk Staghouwer (ChristenUnie).

Kandidaat-gedeputeerden

De kandidaat-gedeputeerden zijn Nienke Homan (GroenLinks), Tjeerd van Dekken (PvdA), Henk Staghouwer (ChristenUnie), Mirjam Wulfse (VVD), Patrick Brouns (CDA) en Fleur Gräper-van Koolwijk (D66). Zij moeten nog officieel worden benoemd door Provinciale Staten. Mogelijk gebeurt dat in de Statenvergadering van 29 mei.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling is als volgt:

GroenLinks

 • Energietransitie en Regionale Energiestrategie (RES)
 • Klimaat (klimaatadaptatie en -mitigatie)
 • Water
 • Nationaal Programma Groningen (eerste aanspreekpunt)
 • Gebied Zuidoost-Groningen (Westerwolde, Stadskanaal, Pekela)

PvdA

 • Leefbaarheid (inclusief krimp)
 • Ondergrond (winningsbesluiten, gas en zout, nota ondergrond, STRONG)
 • Milieu (inclusief bodembeheer)
 • Arbeidsmarkt en scholing
 • Wonen, welzijn en zorg
 • Blauwestad
 • Gebied Middenoost-Groningen (Oldambt, Midden-Groningen, Veendam)

ChristenUnie

 •  Bovengrond (schade, versterken, governance)
 •  Landbouw en visserij
 •  Natuur en landschap
 •  Wadden en Waddenfonds
 •  Internationalisering
 •  Gebied Noord-Groningen (Het Hogeland, Eemsdelta)

VVD

 •  Ruimtelijke ordening (inclusief grondbeleid)
 •  Cultuur (inclusief erfgoed en evenementenbeleid)
 •  Nationaal Programma Groningen (tweede aanspreekpunt)
 •  Dienstverlening (inclusief informatiestrategie en ICT)
 •  Toerisme en recreatie
 •  Gebied West-Groningen (Westerkwartier)

CDA

 • Economische zaken
 • Financiën
 • Toezicht gemeentefinanciën
 • Gebied Centraal-Groningen (gemeente Groningen)

D66

 • Mobiliteit
 • Kwaliteit Openbaar Bestuur (inclusief herindeling)
 • Europa
 • Personeel en Organisatie
 • Facilitaire Zaken
 • Sport
 • Coördinerend gebiedsgedeputeerde

Commissaris van de Koning

 • Communicatie
 • Jongerenparticipatie
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Integriteit
 • Uitvoering wettelijke regelingen
 • Representatie
 • Rijkstaken