Nieuw bedrijf in Eemshaven verwerkt plasticafval tot duurzaam gas

Afvalverwerkingsbedrijf S4 GroNext krijgt € 2,8 miljoen subsidie voor de investering in productiefaciliteiten voor een nieuwe fabriek in de Eemshaven. Het bedrijf gaat plasticafval dat niet recyclebaar is verwerken tot gas. Dit gas kan vervolgens in de chemische industrie gebruikt worden als duurzame grondstof. Bij het nieuwe bedrijf komen 28 arbeidsplaatsen. De subsidie wordt toegekend vanuit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG).

Eigen stroom

Met de subsidie van de provincie schaft het bedrijf een machine aan om het plasticafval te verwerken tot korrels. Een chemische installatie verwerkt de korrels vervolgens tot duurzaam gas. Een deel van dit gas wordt omgezet in elektriciteit voor eigen gebruik. In de chemische installatie zit een zogeheten Kinext-unit. Dit innovatieve systeem voor energieopslag wordt onder meer gebruikt om het stroomnet in de Eemshaven stabiel te houden. De fabriek van S4 GroNext wordt gebouwd op 5000 vierkante meter, met uitbreidingsmogelijkheden voor nog eens 5000 vierkante meter. De provincie Groningen ziet het nieuwe bedrijf als een aanwinst voor de chemische industrie in Groningen.

Over de RIG

De doelstelling van de RIG is om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op de Campus Groningen. Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is € 12 miljoen toegevoegd. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work 2020-2023, dat als doel heeft de regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk te helpen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit.