Nieuw akkoord over opvang zeehonden

De zeehondenopvang wordt met de inzet van zeehondenwachters geprofessionaliseerd en zeehonden worden alleen nog onder bepaalde voorwaarden opgevangen. Dat staat in het eerste Zeehondenakkoord dat 3 juni werd ondertekend via een online-bijeenkomst. Strandgangers die een zeehond in problemen zien, kunnen bellen met een meldpunt. Een zeehondenwachter zal het dier observeren. Uiteindelijk besluiten Zeehondencentra of het dier wordt opgevangen. 

Totstandkoming akkoord

Het Zeehondenakkoord is tot stand gekomen onder leiding van burgermeester Tineke Schokker van Vlieland. Ondertekenaars zijn minister  Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gedeputeerde Henk Staghouwer (provincie Groningen) namens de kustprovincies, de zeehondencentra en vrijwilligersorganisaties en de gemeenten in het Waddengebied. Het ministerie van LNV en de kustprovincies stellen voor de komende vier jaar 1,2 miljoen euro beschikbaar voor het opleiden van zeehondenwachters, onderzoek en communicatie. 

Zeehondenopvang

Het Zeehondenakkoord zorgt voor een eenduidige en zorgvuldige manier van opvangen van zeehonden in het Nederlandse kustgebied. Zeehondencentra, vrijwilligersorganisaties en zeehondenwachters bepalen volgens het nieuwe ‘Handelingskader zeehondenopvang’ of een dier wel of niet opgevangen moet worden. Getrainde zeehondenwachters gaan zieke of verweesde zeehonden eerst observeren, in de meeste gevallen minstens 24 uur. Vervolgens besluiten Zeehondencentra of het dier wordt opgevangen. Zo krijgen moederzeehonden langer de kans om verloren pups terug te vinden en is er meer tijd voor zieke dieren om in hun natuurlijke omgeving te herstellen. Het Handelingskader is gebaseerd op het advies van de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang uit 2018

Zeehondenwachters

Om het Handelingskader goed uit te voeren worden zeehondenwachters opgeleid. De betrokken partijen zetten daarvoor een gezamenlijke opleiding op. Burgers in de omgeving van de stranden krijgen extra informatie over de nieuwe aanpak om zeehonden zo veel mogelijk met rust te laten. Het akkoord loopt tot 1 januari 2028 en wordt na vier jaar geëvalueerd.