Niet alles via de koninklijke weg

Maandag en dinsdag was ik met mijn vriendin op Vlieland. Overdag gewandeld en gefietst, ’s avonds gewerkt, omdat wij in een piekperiode zitten.

 

Maandag en dinsdag was ik met mijn vriendin op Vlieland. Overdag gewandeld en gefietst, ’s avonds gewerkt, omdat wij in een piekperiode zitten.

Woensdagmorgen overleg gehad met de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden (BVC). De BVC bijgepraat over de actuele ontwikkelingen, onder andere het takenpakket en de denklijn hoofd-/nevenvestiging.

Middag grotendeels besteed aan het lezen van de eerste versie van het conceptbedrijfsplan. De mensen van de deelprojecten hebben de afgelopen weken keihard gewerkt aan hun bijdragen. Dat is zichtbaar in het concept. Ik heb daar veel waardering voor.

Donderdagmorgen met de projectleiders van de deelprojecten de eerste versie van het conceptbedrijfsplan grondig doorgesproken. Wij concluderen dat het een vrijwel volledig verhaal is, maar dat er nog heel wat te schaven valt aan het uitwerkingsniveau van de verschillende hoofdstukken en aan de onderlinge samenhang. Daar gaan Mark Leemans en Annette Prent van KplusV organisatieadvies de komende dagen mee aan de gang, want 1 mei is de deadline voor de projectgroep. Een hele klus voor onze beide adviseurs.
Tussendoor met gedeputeerde Mark Boumans de agenda van de stuurgroepvergadering doorgenomen.

Na afloop van het projectleidersoverleg moeten de kerngroepleden even afreageren. Gea Koeling zet de volumeknop van haar muziek wat luider dan normaal en Jan Smittenberg gaat een stukje wandelen. Ik kan mij dat goed voorstellen, want ook de druk op Gea en Jan is op dit moment groot.
Daarna een korte kerngroepvergadering.

’s Middags de eindredactie van nieuwsbrief nummer 13 gedaan. Deze nieuwsbrief is grotendeels gewijd aan de gevolgen van de vorming van de RUD voor de latende organisaties. Onze communicatieadviseur Hanneke Huls heeft er weer een mooie editie van gemaakt.

De vrijdag begint met de stuurgroepvergadering. Remco Kouwenhoven, wethouder van Haren, vraagt aandacht voor de procesgang. De stuurgroep heeft begrip voor zijn opmerking, maar realiseert zich ook dat de tijdsplanning krap is en dat niet alles via de ‘koninklijke weg’ kan. Afgesproken wordt dat de stukken minimaal een week voor de vergaderingen worden verspreid. Gedeputeerde Mark Boumans leidt de stuurgroep vaardig door de agenda heen. De stuurgroep discussieert vooral over de stemverhoudingen in het algemeen bestuur, het weerstandsvermogen, de denklijn hoofd-/nevenvestiging en het wervingsplan voor de kwartiermaker/beoogd directeur.

Korte tijd later heeft Jan Smittenberg het concept-verslag al klaar, zodat het aan het begin van de middag naar de stuurgroepleden kan worden gemaild.
Mijn werkdag eindigt dit keer vroeg. Om 16.00 uur ga ik naar een reünie van de Provinciale Planologische Dienst, waarvoor ik in de jaren tachtig heb gewerkt. Ik verheug mij op het weerzien met mijn oude collega’s.