Negatief zwemadvies Kardinge, geen blauwalg Lauwersmeer en Akkerhoeve

De provincie Groningen geeft een negatief zwemadvies af voor Recreatieplas Kardinge in Groningen. Er gold hier al een waarschuwing voor zwemmers. In de afgelopen weken is de concentratie blauwalg in deze plas toegenomen. Dat betekent dat er een verhoogd risico op gezondheidsklachten is. De waarschuwingsborden ter plekke worden aangepast. Voor het Lauwersmeer en de zwemplas bij de Akkerhoeve in Niebert is de waarschuwing voor blauwalg ingetrokken. Zwemmers kunnen hier weer veilig het water in.

 

De provincie Groningen geeft een negatief zwemadvies af voor Recreatieplas Kardinge in Groningen. Er gold hier al een waarschuwing voor zwemmers. In de afgelopen weken is de concentratie blauwalg in deze plas toegenomen. Dat betekent dat er een verhoogd risico op gezondheidsklachten is. De waarschuwingsborden ter plekke worden aangepast. Voor het Lauwersmeer en de zwemplas bij de Akkerhoeve in Niebert is de waarschuwing voor blauwalg ingetrokken. Zwemmers kunnen hier weer veilig het water in.

Controle zwemlocaties

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers.

Hygiëne en veiligheid

De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid, zoals drijflijnen, afvalbakken en douches. Algemene informatie over zwemwaterlocaties is te vinden op onze website.