Negatief zwemadvies De Urnenhoeve bij Wedderbergen ingetrokken

De provincie Groningen heeft het negatieve zwemadvies voor De Urnenhoeve bij Wedderbergen ingetrokken. In De Urnenhoeve werd zwemmen ontraden vanwege bacteriën in het water. Inmiddels is de recreatieplas weer veilig voor zwemmers. Het waarschuwingsbord bij de zwemlocatie wordt verwijderd.

De provincie Groningen heeft het negatieve zwemadvies voor De Urnenhoeve bij Wedderbergen ingetrokken. In De Urnenhoeve werd zwemmen ontraden vanwege bacteriën in het water. Inmiddels is de recreatieplas weer veilig voor zwemmers. Het waarschuwingsbord bij de zwemlocatie wordt verwijderd.

Controle zwemlocaties

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen of bacteriën voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers.

Hygiëne en veiligheid

De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid, zoals drijflijnen, afvalbakken en douches. Algemene informatie over zwemwaterlocaties is te vinden op onze website.