Negatief zwemadvies De Lijte aan Paterswoldsemeer ingetrokken

De provincie Groningen heeft het negatieve advies voor het water bij De Lijte (Meerweg) aan het Paterswoldsemeer ingetrokken. Dat betekent dat zwemmers hier weer veilig het water in kunnen. Vanwege de neerslag en de lagere temperaturen van de afgelopen dagen is de hoeveelheid blauwalg sterk verminderd. Ook is de blauwalg door de wind verplaatst. Op andere delen van het Paterswoldsemeer zijn nog wel drijflagen van blauwalg aanwezig. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de situatie snel weer veranderen.

 

De provincie Groningen heeft het negatieve advies voor het water bij De Lijte (Meerweg) aan het Paterswoldsemeer ingetrokken. Dat betekent dat zwemmers hier weer veilig het water in kunnen. Vanwege de neerslag en de lagere temperaturen van de afgelopen dagen is de hoeveelheid blauwalg sterk verminderd. Ook is de blauwalg door de wind verplaatst. Op andere delen van het Paterswoldsemeer zijn nog wel drijflagen van blauwalg aanwezig. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de situatie snel weer veranderen.

Controle zwemlocaties

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers.

Hygiëne en veiligheid

De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid, zoals drijflijnen, afvalbakken en douches. Algemene informatie over zwemwaterlocaties is te vinden op onze website.