Negatief zwemadvies De Bouwte in Midwolda en waarschuwing voor camping Plathuis in Bourtange

Het zwemverbod voor de zwemplas bij camping De Bouwte in Midwolda is opgeheven. De provincie Groningen geeft wel een negatief zwemadvies af vanwege blauwalgen. De concentratie blauwalg die in het water aangetroffen is levert een verhoogd risico op voor de volksgezondheid. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten. Er worden borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Voor Camping Plathuis te Bourtange geldt vanaf vandaag een waarschuwing vanwege blauwalgen.

Het zwemverbod voor de zwemplas bij camping De Bouwte in Midwolda is opgeheven. De provincie Groningen geeft wel een negatief zwemadvies af vanwege blauwalgen. De concentratie blauwalg die in het water aangetroffen is levert een verhoogd risico op voor de volksgezondheid. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten. Er worden borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Voor Camping Plathuis te Bourtange geldt vanaf vandaag een waarschuwing vanwege blauwalgen.

Controle zwemlocaties

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers.

Hygiëne en veiligheid

De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid, zoals drijflijnen, afvalbakken en douches. Algemene informatie over zwemwaterlocaties is te vinden op onze website.