Negatief zwemadvies bij Urnenhoeve Wedderbergen

De provincie Groningen geeft een negatief zwemadvies af voor zwemplas Urnenhoeve bij de Wedderbergen in Wedde. Dit vanwege onvoldoende waterkwaliteit (geen blauwalg). De provincie heeft borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Bij een negatief zwemadvies wordt het zwemmen ontraden. Zwemmers hebben een grote kans op huidirritatie of maag- en darmklachten.

 

De provincie Groningen geeft een negatief zwemadvies af voor zwemplas Urnenhoeve bij de Wedderbergen in Wedde. Dit vanwege onvoldoende waterkwaliteit (geen blauwalg). De provincie heeft borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Bij een negatief zwemadvies wordt het zwemmen ontraden. Zwemmers hebben een grote kans op huidirritatie of maag- en darmklachten.

Controle zwemlocaties

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei t/m september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die  gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers.

Hygiene en veiligheid

De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid (zoals drijflijnen, afvalbakken en douches). Algemene informatie over zwemwaterlocaties is te vinden op onze website. Voor het laatste nieuws kunt u ook bellen met de zwemwatertelefoon van de provincie Groningen (tel. 050 - 316 4455) of kijken op NOS teletekstpagina 725.

Meer informatie

Informatie over mogelijke gezondheidsklachten vindt u op de website van de GGD Groningen: www.ggdgroningen.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Informatie Centrum Gezondheid van de GGD (tel: 050 367 41 77 op werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur). Informatie over zwemwater is ook te vinden op www.ggdgroningen.nl, www.hunzeenaas.nl, www.noorderzijlvest.nl en www.wetterskipfryslan.nl.