Nederland en Duitsland gaan samen voor schone Eems-Dollard

Samen met de Duitsers gaan we de grote hoeveelheid slib in de Eems-Dollard terugdringen. Het slib zorgt voor troebel water in het gebied, wat slecht is voor de natuur. Gedeputeerde Henk Staghouwer en minister Olaf Lies van de Duitse deelstaat Nedersaksen zetten op 5 april bij de Eemskering bij Emden hun handtekening onder een overeenkomst, waarin het gezamenlijke zogeheten streefbeeld voor het gebied is opgenomen. 

Plan van aanpak

Het streefbeeld geeft richting aan de toekomstige gemeenschappelijke strategie en het plan van aanpak van Nederland en Duitsland, om de concentratie slib in het water te verlagen en de natuur in de Eems-Dollard te verbeteren. De Eems-Dollard is een estuarium, een plek waar een rivier (de Eems) uitmondt in zee (de Dollard) en waar zoet en zout water vermengen. Estuaria zijn bijzondere natuurgebieden en hebben een grote aantrekkingskracht op bijvoorbeeld vogels. Het troebele water is slecht voor het leven in de Eems-Dollard. Ook de snelle zeespiegelstijging zullen de problemen verergeren. 

Belangrijke afspraken

  • We werken grensoverschrijdend, dus we bekijken de hele Eems-Dollard, zowel het Nederlandse als het Duitse deel.
  •  We kijken ook verder, dus ook naar de relaties met de Eemsrivier, de Waddenzee en binnendijkse gebieden.
  • We maken zo veel mogelijk gebruik van de natuurlijke processen, denk hierbij aan eb en vloed.
  • Voor het verminderen van slib in het water kijken we ook naar andere toepassingen en gebruik van slib. Voorbeelden hiervan zijn het ophogen van dijken en het verbeteren van landbouwgronden met slib.
  • We betrekken ook de effecten van de zeespiegel bij de plannen en projecten.

Eems-Dollard 2050

Rijkswaterstaat Noord-Nederland en het NLWKN (het Duitse instituut voor natuurontwikkeling) hebben het voortouw genomen bij het opstellen van een streefbeeld. Het gezamenlijk ondertekenen hiervan is een mijlpaal en een belangrijke ontwikkeling voor het Programma Eems-Dollard 2050, het programma voor de ecologische verbetering van het gebied. Hierin werken overheden, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven om de natuur te herstellen, te zorgen voor waterveiligheid en tegelijkertijd kansen en mogelijkheden te creĆ«ren voor de economie.