'Natuurmaatregelen voor energiecentrale RWE Eemshaven in orde'

Door de natuurmaatregelen die energiebedrijf RWE neemt wordt per saldo meer stikstof uit de natuurgebieden Lieftinghsbroek en Drouwenerzand verwijderd dan de RWE-centrale in de Eemshaven toevoegt. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de kwikuitstoot van RWE geen significante effecten heeft op de Waddenzee. De Natuurbeschermingswetvergunning van RWE kan dus in stand blijven. Die boodschap geeft het college van Gedeputeerde Staten af aan de Raad van State.

Door de natuurmaatregelen die energiebedrijf RWE neemt wordt per saldo meer stikstof uit de natuurgebieden Lieftinghsbroek en Drouwenerzand verwijderd dan de RWE-centrale in de Eemshaven toevoegt. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de kwikuitstoot van RWE geen significante effecten heeft op de Waddenzee. De Natuurbeschermingswetvergunning van RWE kan dus in stand blijven. Die boodschap geeft het college van Gedeputeerde Staten af aan de Raad van State.

Tussenuitspraak Raad van State

De Raad van State had in april van dit jaar in een tussenuitspraak gevraagd om nog eens goed te kijken naar de effecten van stikstofuitstoot van RWE op twee natuurgebieden, het Lieftinghsbroek en Drouwenerzand. De natuurmaatregelen die RWE neemt zijn in contracten met Natuurmonumenten en Stichting Het Drents Landschap vastgelegd.

Effecten kwikuitstoot

De Raad van State verlangde in april ook dat RWE nader onderzoek liet uitvoeren naar de effecten van de uitstoot van kwik. Dat gebeurde in een beroepsprocedure tegen de Natuurbeschermingswetvergunning voor de centrale die onder andere was aangespannen door Greenpeace. De overige beroepsgronden van Greenpeace en andere organisaties zijn, zo blijkt uit de tussenuitspraak, door de Raad van State al afgewezen.

Toetsing rapportage

De rapportage over de effecten van kwik die het bedrijf heeft opgesteld, is getoetst door de Omgevingsdienst Groningen en een onafhankelijk deskundige van onderzoeksinstituut Imares van de Wageninigen Universiteit (WUR). Op basis daarvan concludeert het college dat de toevoeging van kwik aan het milieu niet leidt tot significante effecten.

Vergunning blijft gehandhaafd

Het college handhaaft dan ook de vergunning die aan de centrale is verleend. 'Beide zaken zal de Raad van State opnieuw bekijken. Wij denken dat wij ons huiswerk goed hebben gedaan', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer. 'We hopen dat de beroepsprocedures tegen de centrale hiermee een einde krijgen.'