Natuurherstel Polder Breebaart en Atlantikwall feestelijk afgerond

De projecten Natuurherstel Polder Breebaart en Atlantikwall bij Termunten zijn op 17 september officieel afgerond. Bij de polder Breebaart is slib uit de polder gezogen en getransporteerd naar de kleirijperij. Ook zijn er een rieteiland en een vogelbroedeiland aangelegd. De oude Duitse bunkers bij de Punt van Reide kregen een nieuwe invulling. Gedeputeerde Henk Staghouwer verrichtte de officiƫle openingshandeling met een kanonschot vanaf de bunker.

 

Eems-Dollard 2050 en Natuurherstel Polder Breebaart

Natuurherstel Polder Breebaart is een van de projecten in het programma Eems-Dollard 2050, een programma waarin overheden, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven samenwerken aan versterking van de natuur, economie en leefbaarheid in een uniek natuurgebied. Het programma heeft drie doelen: minder troebel water, meer leefgebieden voor planten en dieren  en een kustgebied dat bestand is tegen klimaatveranderingen. 

Natuurherstel Polder Breebaart

In het project Natuurherstel Polder Breebaart is het teveel aan slib uit de polder gezogen en getransporteerd naar de kleirijperij. Daar wordt het slib omgezet in klei en als grondstof gebruikt voor een brede, groene Dollarddijk. Ook zijn een rieteiland en een vogelbroedeiland aangelegd. Om het gebied beter toegankelijk te maken voor bezoekers, is een wandelpad aangelegd dat toegankelijk is voor rolstoelen en een vogelkijkhut. 

Atlantikwall

De twee Duitse bunkers bij de Punt van Reide behoorden tot de Atlantikwall, de ruim 6.000 km lange Duitse verdedigingslinie langs de hele westkust van Europa. Sinds 2017 zijn de bunkers in bezit van Het Groninger Landschap. In het project Atlantikwall hebben de bunkers een nieuwe functie gekregen. De munitiebunker is een overnachtingsplek voor vleermuizen geworden en in de geschutstelling is een expositie ingericht. Het originele luchtafweergeschut is nagemaakt en staat nu bovenop deze geschutstelling. Samen met negen andere opgeknapte militaire locaties langs de Nederlandse kust zijn de bunkers bij Fiemel onderdeel van de verhaallijn Atlantikwall in het Waddengebied, dat mogelijk gemaakt is door het Waddenfonds

Financiering

De projecten Natuurherstel Polder Breebaart en Atlantikwall zijn mogelijk gemaakt door: Waddenfonds, provincie Groningen, Nationale Postcode Loterij, Prins Bernhard Cultuurfonds, Vattenfall N.V. en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.