Natuurgebied Midden-Groningen gaat 't Roegwold heten

De nieuwe naam van natuurgebied Midden-Groningen is 't Roegwold. Deze naam kreeg de meeste stemmen van het publiek. De Scaldlanden en De Moerlanden waren de twee andere namen waar vanaf eind oktober op gestemd kon worden. Gedeputeerde Henk Staghouwer onthulde op donderdag 27 november de nieuwe naam, tijdens de oplevering van het Dannemeer bij Slochteren. Dit natuurgebied is onderdeel van 't Roegwold.

De nieuwe naam van natuurgebied Midden-Groningen is 't Roegwold. Deze naam kreeg de meeste stemmen van het publiek. De Scaldlanden en De Moerlanden waren de twee andere namen waar vanaf eind oktober op gestemd kon worden. Gedeputeerde Henk Staghouwer onthulde op donderdag 27 november de nieuwe naam, tijdens de oplevering van het Dannemeer bij Slochteren. Dit natuurgebied is onderdeel van 't Roegwold.

Veel nieuwe natuur

Het Dannemeer is een natuurgebied van 550 hectare en bestaat uit waterpartijen, moeras, riet, veen en kruidenrijke graslanden. Vooral vogels zoals de lepelaar, de roerdomp en de velduil zullen zich er thuis voelen. Voor recreanten zijn wandel-, fiets-, en ruiterpaden aangelegd. Daarnaast zijn er langs het Slochterdiep, het Afwateringskanaal, de Slochter Ae en de Uiterburensloot visvriendelijke oevers gemaakt. Ook zijn de kades hier aangepakt. Voor de landbouwbedrijven rond Slochteren en Schildwolde is de verkaveling bovendien verbeterd. Landbouwers hebben hun grond nu dichter bij de boerderij, zodat ze efficiƫnter kunnen werken.

Verbindende schakel

Het Dannemeer maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) en verbindt binnen 't Roegwold het deelgebied Aa's Woudbloem met het Schildmeer. Andere deelgebieden die tot 't Roegwold behoren zijn Tetjehorn bij Overschild en de Westerpolder bij Kolham. Als het laatste deelgebied de Haansplassen in 2015 is ingericht heeft het totale gebied een oppervlakte van 1.700 hectare. In groter verband is de natuur van 't Roegwold een verbindende schakel tussen de Drentse natuurgebieden en het Waddengebied.

Bijna klaar

De inrichting van het Dannemeer kostte 5,5 miljoen euro en is uitgevoerd door de landinrichtingscommissie Midden-Groningen, in opdracht van de provincie Groningen. Omdat met de oplevering van het Dannemeer het hele natuurgebied bijna klaar is, was er behoefte aan een aansprekende overkoepelende naam voor Midden-Groningen. In samenwerking met onder andere Staatsbosbeheer en Marketing Groningen heeft de provincie Groningen eind oktober drie namen voorgelegd aan het publiek. 't Roegwold is uiteindelijk verkozen met 485 stemmen. In totaal is er 783 keer gestemd.

Bekijk op YouTube de film over de herinrichting van het natuurgebied (duur: 12:40 minuten).