Natuurbeschermers en RWE, Nuon en Groningen Seaports tekenen E-pact

De Waddenvereniging en vijf andere natuur- en milieuorganisaties hebben samen met Nuon, RWE en Groningen Seaports de verklaring 'E-pact: Samen sterk voor natuur, milieu en economie in de Eemsdelta' ondertekend. Met de ondertekening is er een flinke stap gezet naar meer balans tussen ecologie en economie in de Eemsdelta-regio.

De Waddenvereniging en vijf andere natuur- en milieuorganisaties hebben samen met Nuon, RWE en Groningen Seaports de verklaring 'E-pact: Samen sterk voor natuur, milieu en economie in de Eemsdelta' ondertekend. Met de ondertekening is er een flinke stap gezet naar meer balans tussen ecologie en economie in de Eemsdelta-regio.

Andere partijen

De provincie Groningen wil bewijzen dat het kan: een grote stap voorwaarts maken in werkgelegenheid en economie, hand in hand met behoud en versterking van een gezonde en duurzame leefomgeving. Daarvoor hebben we andere partijen nodig, zoals gemeenten en bedrijven. Op die manier kan het proces dat we hebben ingezet een goed vervolg krijgen.