Natuurbeheer centraal tijdens excursies Lauwersmeergebied 14 en 18 juli

De provincie Groningen organiseert samen met Staatsbosbeheer op 14 en 18 juli drie excursies door het Lauwersmeergebied. Tijdens deze tochten staat het natuurbeheer in het gebied centraal. Het Lauwersmeergebied heeft vanwege de bijzondere dieren en planten die er leven de Europese status Natura 2000 gekregen en wordt daardoor extra goed beschermd. 

Schotse Hooglanders en Konikpaarden

Deelnemers krijgen met de excursie uitleg over de manier waarop het gebied wordt beheerd om de natuurdoelen te halen. Er wordt onder meer ingegaan op de begrazing in het gebied door Schotse Hooglanders en Konikpaarden en de invloed van waterbeheer op de natuur. Uiteraard is er tijdens de excursie voldoende ruimte om vragen te stellen.

Programma excursies

  • Vrijdag 14 juli, 9.00 – 11.00 uur;
  • Vrijdag 14 juli, 16.00 – 18.00 uur;
  • Dinsdag 18 juli, 18.00 – 20.00 uur.

Opgeven kan via Staatsbosbeheer Lauwersoog: sbblauwersmeer@staatsbosbeheer.nl.

Natura 2000

Nationaal Park Lauwersmeer is een uniek natuurgebied met veel ruimte voor recreatie. Bezoekers kunnen er volop varen, surfen, kamperen en vogels spotten. Vanwege de Europese Natura 2000-status krijgt een aantal vogelsoorten in het gebied extra bescherming. Dat gebeurt door de kwaliteit en diversiteit in het gebied te verbeteren, op basis van een beheerplan waarin de natuur volop de ruimte krijgt. Het beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer loopt gedurende zes jaar en is bedoeld om achteruitgang van de natuur tegen te gaan.