Natuur voert rietproef uit

Het water in het Lauwersmeer staat de afgelopen weken hoger dan normaal. Dit komt door de extreme regenval en het stormachtige weer. Vandaar dat waterschap Noorderzijlvest nog steeds het reguliere waterbeheer voert. Afgelopen maand was de natste februarimaand die gemeten is sinds 1900. Het niveau van het water in het Lauwersmeer is daardoor al wekenlang rond het niveau van de rietproef. Dit hogere, natuurlijker waterpeil is goed voor het waterriet. Dat is niet alleen belangrijk als leefgebied voor beschermde vogelsoorten, maar voor de hele natuur in het Nationaal Park Lauwersmeer. 

Ook de komende dagen neemt het waterschap Noorderzijlvest nog geen technische maatregelen om het waterpeil op het niveau van de rietproef te brengen. Er is veel waterafvoer vanuit Friesland als gevolg van de neerslag. Samen met de hoge waterstanden van de Waddenzee, zorgt dit er voor dat er niet van het Lauwersmeer op het Wad gespuid kan worden. In week 12 bekijken het waterschap en de provincie de situatie opnieuw. 
Op het moment dat het waterschap aangeeft dat het mogelijk is, zal het water op het gewenste peilniveau van de rietproef gebracht worden. Wanneer het zover is, zal de provincie dit bekend maken. De termijn waarbinnen de rietproef Lauwersmeer kan worden uitgevoerd loopt van 15 februari tot 1 april.

Hoog water

Sinds 15 februari is het waterpeil maar drie dagen lager geweest dan het gewenste peil van de rietproef, 0,53 meter onder NAP. Het gemiddelde peil vanaf 15 februari was 0,56 meter onder NAP. Eigenlijk is de waterstand al vanaf begin januari op een hoger niveau dan normaal. Dit is gunstig voor het waterriet, dat door het vaste lage waterpeil nagenoeg verdwenen is. Dit is een groot risico voor het Lauwersmeergebied. Niet alleen omdat waterriet belangrijk is als paai- en broedplaats voor vissen, amfibieƫn en vogels, maar het is ook belangrijk voor de kwaliteit van het water en de bescherming van de oevers van het meer tegen verdere afslag.

Extreem weer

De hoge waterstanden hebben alles te maken met het extreem natte weer. Afgelopen februari was voor het Noorden de natste februarimaand sinds de start van de metingen in 1900. Er viel 150 mm regen, terwijl er rond de 50 mm normaal is voor februari. Ook was het weer de afgelopen weken verschillende malen stormachtig. Dit heeft te maken met een luchtstroom vanuit Amerika die instabiele weersomstandigheden met zich mee brengt.