Natuur terug op het Groninger boerenerf

Boerenerven in Groningen zijn ruim 3600 struiken, 200 laanbomen, 620 fruitbomen, 100 knotbomen en 360 nestkasten rijker. Dat is het resultaat van het project Kleine Natuurmaatregelen in de provincie Groningen. Hiermee wilden het Gronings Agrarisch Jongerenkontakt, Landschapsbeheer Groningen en BoerenNatuur de vogels, vlinders en vleermuizen terugkrijgen op het Groninger boerenerf. Vanwege het succes denken de organisatoren na over een vervolg.

Boerenerven in Groningen zijn ruim 3600 struiken, 200 laanbomen, 620 fruitbomen, 100 knotbomen en 360 nestkasten rijker. Dat is het resultaat van het project Kleine Natuurmaatregelen in de provincie Groningen. Hiermee wilden het Gronings Agrarisch Jongerenkontakt, Landschapsbeheer Groningen en BoerenNatuur de vogels, vlinders en vleermuizen terugkrijgen op het Groninger boerenerf. Vanwege het succes denken de organisatoren na over een vervolg.

Kleine natuurmaatregelen

Met kleine natuurmaatregelen worden maatregelen bedoeld die eenvoudig kunnen worden uitgevoerd op ieder boerenbedrijf en een duidelijk voordeel voor de natuur hebben. Denk bijvoorbeeld aan het planten van bomen en struiken die aantrekkelijk zijn voor vogels, vleermuizen en vlinders, het ophangen van nestkastjes of het laten bestaan of beplanten van zogenaamde overhoekjes (stukjes grond op het erf die nauwelijks gebruikt worden). Al die kleine natuurmaatregelen, verspreid over de hele provincie, vormen samen een heel netwerk van natuur met een groot resultaat. 

Doelen ruimschoots gehaald

Bij de start van het project op 24 september 2008 hoopten de organisatoren op 50 deelnemers en 100 kleine natuurmaatregelen per jaar. Dat is bijna 300 deelnemers en 5000 natuurmaatregelen geworden. Daarmee zijn de doelen ruimschoots gehaald. Alle deelnemers hebben schriftelijk beloofd hun aanwinsten goed te onderhouden.

Afsluiting

Vrijdag 12 maart werd het project Kleine Natuurmaatregelen officieel afgesloten op camping De Maarsdijk in Niekerk in het Zuidelijk Westerkwartier. Omdat de provincie Groningen het project financieel mogelijk heeft gemaakt mocht gedeputeerde Douwe Hollenga het project formeel afsluiten. Hij plantte de laatste fruitboom in de boomgaard naast camping Maarsdijk.