Natuur Lieftinghsbroek veiliggesteld met beheerplan

Natuurgebied het Lieftinghsbroek in Westerwolde heeft een eigen beheerplan gekregen. Hierin staat wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het karakteristieke blauwgrasland en plantensoorten als de gevlekte orchis, blauwe knoop en moerasviooltje er kunnen blijven groeien. Het beheerplan lag eind 2016 ter inzage. Daarop zijn geen reacties binnengekomen. Het college van Gedeputeerde Staten het plan nu definitief vastgesteld.

Rijke geschiedenis

Het natuurgebied, dat ongeveer 20 hectare groot is, is eigendom van Natuurmonumenten en maakt deel uit van het Ruiten Aa-gebied in Oost-Groningen. Het Lieftinghsbroek is het enige gebied in Groningen met de status 'Natura 2000', waarmee het behoort tot het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Het gebied kent een rijke geschiedenis: de oudste vermelding van 'erve Liefsting' dateert uit 1474. Ooit was het Liefthingsbroek twee keer zo groot en bestond het uit bos en hooilanden. Veel van het hooiland is langzaamaan dichtgegroeid met bos, maar het huidige blauwgrasland getuigt nog van het beheer als hooiland in het verleden. Hier bloeien karakteristieke soorten als gevlekte orchis, blauwe knoop, biezenknoppen en moerasviooltje .

Natuurlijke ontwikkeling

Natuurmonumenten beheert het bos al tientallen jaren. De natuurorganisatie laat het bos zich een natuurlijke wijze ontwikkelen. Voor een eeuwenoud gebied als het Lieftinghsbroek, met haar vele planten en dieren, is dit beheer van 'niets doen' in het bos voldoende. Voor het blauwgrasland volstaat het periodiek maaien en afvoeren van de vegetatie om de natuurwaarde te behouden.

Niet vrij te betreden

Het recente herstel van de waterhuishouding en de inrichting van de omgeving als natuurgebied zorgen ervoor dat het bos behouden blijft en zich verder kan ontwikkelen. Dat is niet alleen gunstig voor recreanten, maar ook voor de lokale ondernemers. Zo blijft het Lieftinghsbroek een prachtig, natuurlijk bos dat als parel in de ketting van de Ruiten Aa ruimte biedt aan plant en dier. Door zijn kwetsbaarheid is het Lieftinghsbroek voor mensen niet vrij te betreden. Maar vanaf de vele wandel- en fietsroutes door het Westerwolde is het wel goed te zien. Ook worden er excursies in het gebied georganiseerd.