Natuur en economie in de regio Eems-Dollard

Deze week staat in het teken van de Eems-Dollard. Het harde werken onder de noemer 'Ecologie en Economie in balans' nadert een belangrijke fase. Er is deze zomer stevig gewerkt aan allerlei onderzoeken naar effectieve maatregelen om de natuur in de Eems-Dollard te herstellen. Die onderzoeken laten zien dat zulke maatregelen inderdaad mogelijk zijn.

 

 
Deze week staat in het teken van de Eems-Dollard. Het harde werken onder de noemer 'Ecologie en Economie in balans' nadert een belangrijke fase. Er is deze zomer stevig gewerkt aan allerlei onderzoeken naar effectieve maatregelen om de natuur in de Eems-Dollard te herstellen. Die onderzoeken laten zien dat zulke maatregelen inderdaad mogelijk zijn.
 
Dat is nodig, want hoewel we praten over een stukje Werelderfgoed is de kwaliteit van de Eems-Dollard niet goed. Er is vooral veel te veel slib.  In Utrecht praat ik vandaag met een delegatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Centrale vragen: gaan we hiermee door, kunnen we de maatregels op geld zetten en kijken hoe we als Rijk en regio de zaak kunnen financieren?
 
Het ministerie zit het belang van de ingrepen in. Dat blijkt deze week ook uit de Miljoenennota die het kabinet presenteerde. Daarin is geld opgenomen om de Griesberg te verwijderen. Dat is een berg van duizenden kuubs die voormalige sodabedrijf BrunnerMond als erfenis achterliet. Op en rondom de berg groeit niets. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kijkt wat er financieel nu al mogelijk is en staat er ook positief in om projecten in de Eems-Dollard in de toekomst voor financiering voor te rijden.
 
Dat is een flinke stap vooruit, hoewel er nog de nodige onzekerheden zijn. Een dag later kan ik deze voortgang melden aan de natuur- en milieuorganisaties die meedoen in 'Ecologie en Economie in balans'. Zij willen liefst al weten welke concrete projecten en bedragen we hebben gepland. Min of meer 'in ruil' zullen zij dan niet naar de rechter lopen om de verdieping van de vaargeul naar de Eemshaven tegen te houden.
 
De verdieping van de vaargeul is goed voor de bereikbaarheid van de haven. En dus voor de regionale economie. Probleem voor de natuurorganisaties is dat het uitbaggeren van de geul eerder komt dan de projecten om de natuur te herstellen. Ik heb begrip voor hun positie en de afweging die zij moeten maken. Tegelijk houd ik hen voor dat er schot in de zaak zit.  Nu procederen zou de zaak op slot zetten. En wat heb je dan?