Natuur Ellersinghuizerveld eerste investering na natuurakkoord

De provincie Groningen investeert weer in nieuwe natuur, de eerste investering sinds 2010. Het gaat om 1,3 miljoen euro voor 165 hectare in het natuurgebied Ellersinghuizerveld in Westerwolde. Het Ellersinghuizerveld biedt straks natuur met natte heide, een herstelde bosbeek en houtwallen. Ook komen er recreatiemogelijkheden zoals een wandelpad, een uitkijkplatform en een parkeerplaats. Verder is er straks plaats voor een berging van overtollig water uit landbouwgebieden.

 

De provincie Groningen investeert weer in nieuwe natuur, de eerste investering sinds 2010. Het gaat om 1,3 miljoen euro voor 165 hectare in het natuurgebied Ellersinghuizerveld in Westerwolde. Het Ellersinghuizerveld biedt straks natuur met natte heide, een herstelde bosbeek en houtwallen. Ook komen er recreatiemogelijkheden zoals een wandelpad, een uitkijkplatform en een parkeerplaats. Verder is er straks plaats voor een berging van overtollig water uit landbouwgebieden.

Ecologische Hoofdstructuur

De provincie kiest ervoor het Ellersinghuizerveld als eerste aan te pakken, omdat daar met relatief weinig middelen veel bereikt kan worden voor natuur, landschap en landbouw. Het gebied is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS) in Westerwolde. Het is het eerste project dat herstart wordt na het sluiten van het natuurakkoord tussen Rijk en provincies in maart 2012. Met dit akkoord is de provincie zelf verantwoordelijk voor de natuur. Provincies hebben wel veel minder budget beschikbaar. In 2010 zette het Rijk nieuwe investeringen met rijksgelden stop, waardoor veel projecten 1,5 jaar kwamen stil te liggen. Het project Ellersinghuizerveld ligt al sinds 2010 te wachten op uitvoering.