Natura 2000-beheerplan Waddengebied tot en met 25 januari ter inzage

Het Natura 2000-beheerplan voor het Waddengebied, waarmee natuurbeschermende maatregelen worden genomen, is definitief vastgesteld en ligt tot en met 25 januari 2017 ter inzage. Belanghebbenden hebben de komende weken de tijd om zich uit te spreken over verschillende onderdelen van het plan. Natura 2000-gebieden beschikken over een bijzondere flora en fauna en kunnen door hun Europese status beter worden beschermd.

Uniek

De Waddenzee en de Noordzeekustzone vormen een uniek gebied dat van levensbelang voor planten, vogels, vissen en andere dieren. Het Natura 2000-beheerplan geeft richting aan de bescherming en de ontwikkeling van het gebied. Er worden beschermende maatregelen genomen voor bijvoorbeeld de zeebodem, kwelders en broedgebieden voor vogels. Behalve voor de natuur moet er in het gebied ook ruimte zijn voor economische en toeristische activiteiten. Ook dat komt terug in het beheerplan.

Betrokken overheden

Het plan is inmiddels definitief vastgesteld door de betrokken overheden: de ministeries van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat), Economische Zaken en Defensie en de provincies Groningen, Frysl├ón en Noord-Holland. De stukken zijn onder meer in te zien in het provinciehuis in Groningen of via www.rijksoverheid.nl/natura2000. Hier vindt u ook meer informatie over het instellen van beroep.