Nattere rietvelden uitkomst voor roerdomp

De roerdomp krijgt er op termijn een mooi broedgebied bij in de provincie Groningen. Het Groninger Landschap is gestart met het natter maken van de rietoevers van het Zuidlaardermeer. Ook wordt de groei van die natte rietzones verbeterd.

 

De roerdomp krijgt er op termijn een mooi broedgebied bij in de provincie Groningen. Het Groninger Landschap is gestart met het natter maken van de rietoevers van het Zuidlaardermeer. Ook wordt de groei van die natte rietzones verbeterd.

Broedende moerasvogels

De natte rietvelden zijn een voorwaarde voor veel moerasvogels zoals de roerdomp om te broeden. Van deze schuwe, zeldzame vogels zijn er niet zoveel in Nederland: ongeveer 250 tot 300 broedparen. In de provincie Groningen gaat het om hooguit tien broedparen, waarvan enkele in de buurt van het Schildmeer. Er zit zeker één broedpaar in het riet rond het Zuidlaardermeer.

Natura 2000

Het Zuidlaardermeergebied is een Natura 2000-gebied en het verbeteren van de oeverzones is een al lang gekoesterde wens. Mede door financiële steun van de provincie Groningen, het Prins Bernhard cultuurfonds, de Nationale Postcode Loterij en Kikkoman Foods BV kan Het Groninger Landschap nu aan de slag. Het project gaat twee jaar duren.