Natte Horizon in Bourtange nieuwe zwemlocatie

In de provincie Groningen kun je deze zomer op 43 locaties in oppervlaktewater zwemmen. Dat is één locatie meer dan vorig jaar. De Natte Horizon in Bourtange is nieuw op de lijst.

In de provincie Groningen kun je deze zomer op 43 locaties in recreatieplassen zwemmen. Dat is één locatie meer dan vorig jaar. De Natte Horizon in Bourtange is nieuw op de lijst. De lijst met zwemwaterlocaties is nog niet definitief. Bent u het niet eens met de lijst, bijvoorbeeld omdat u nog een zwemlocatie mist, dan kunt u uw zienswijze (mening) van 7 mei tot en met 17 juni 2010 mondeling of schriftelijk bij ons indienen. Nadat we alle zienswijzen verwerkt hebben nemen we een definitief besluit over de zwemlocaties.

Controle waterkwaliteit

Tijdens het zwemseizoen controleren wij elke twee weken de waterkwaliteit van de aangewezen locaties. Als dat nodig is stellen we een negatief zwemadvies of zwemverbod in. Locaties die niet op de lijst staan worden niet gecontroleerd. Daarom ontraden we het zwemmen op andere locaties.
Het aanwijzen van zwemwaterlocaties is een taak van de provincie. Dit staat in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

Waar in te zien?

U kunt de lijst met zwemwaterlocaties inzien in het provinciehuis, St. Jansstraat 4 in Groningen, de waterschapskantoren en de gemeentehuizen in de provincie. De lijst staat ook in de folder Zwemmen in open water in de provincie Groningen, zomer 2010.