Nationale Boomfeestdag van start in Heiligerlee

De start van de 62e editie van de landelijke Boomfeestdag vond op 14 maart plaats in de gemeente Oldambt, in aanwezigheid van prinses Irene. Gedeputeerde Henk Staghouwer plantte samen met burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt, Rieks van der Wal van Staatsbosbeheer en voorzitter Albert Verlinde van de Boomfeestdag en ruim 300 kinderen bomen in ‘De Hoogte’, het dorpsbos bij Heiligerlee. Hier zijn veel essen verwijderd omdat ze aangetast waren door de essentaksterfte.

Essentaksterfte

Staatsbosbeheer speelt een grote rol in Operatie Boomfeestdag, omdat ze de hulp van kinderen inroept om op Boomfeestdag 2018 een start te maken met de Essenvervang-campagne. Na andere boomziektes is het nu de essentaksterfte die de es bedreigt, mede door het veranderende klimaat. Essentaksterfte is een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Vanwege de veiligheid verwijderen beheerders aangetaste essen in lanen van steden en dorpen én in bossen. In samenwerking met de provincie Groningen, gemeente Oldambt en Staatsbosbeheer plantten honderden scholieren meer dan 1000 bomen in dorpsbos De Hoogte, als start van deze Essenvervang-campagne.

Bomen in Blauwestad

Bij de Wilgenborg in Blauwestad wordt de langste fiets-/voetgangersbrug van Europa aangelegd: de Blauwe Loper. Een nieuwe verbinding tussen Winschoten en Blauwestad over het Oldambtmeer, een ecologische zone, de snelweg A7 en het Winschoterdiep. Aan de voet van deze toekomstige brug werd een bomencirkel geplant door kinderen en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

Bomen bij Sellingen

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk plantte samen met wethouder Bart Huizing van de gemeente Westerwolde een boom langs de provinciale weg N976 bij Sellingen vanwege de Boomfeestdag. Omdat er langs de N975 en de N976 in de afgelopen jaren ruim 300 bomen zijn gekapt, worden hiervoor nieuwe bomen geplant.